Skip to main content

Full text of "Förteckning öfver en större samlung oljemålningar pastell och aqvareller-målningar .."

See other formats
. ,<* A * ^ •»V A * '^ ? *. * »^ * " * . .A^A*n^' 'f^^^"Ä mhmhh hM 


mm^^mm 


LIBR 


1 

ARY OF THE 


■^^1 \ ) nFfnf 


John G. JohnsOxN Collectiox 
CITY OF P 


HILADELPHJA 

8 
1 ^Am 
.•aI^aAA, 


'5^^f^p|'i;' Sfe^ft^ ,Ä•^MR^WftM^A^ rr\Art^^ir' 


Jim »N»ft ^W*>MiMWl»W(Wii»i'S»i» ■ .;^fSSto, éltttttim: ;f^^^^^^j^.^|^^ 


^, --■^, 2^ ^iÄJ^ri r.l'^- rv'^1'^'^^^^' K»"^^WRfrS|^^^o';^ 


.n^/'^RA(^,'^ Ä^Ä^ftM ■f^^W^- 

M^^ir ^aT ^^^^^^^^/^K 


^'^. "^.h '^r r,' - - lA^^r^r^'* '^ -Äi^ ^'' ^ V '^ .I^^N"^' ^A^^^V^^.^^^>^f IJ^.ili^^il;]; 


«nr>^m ^,,^r.0å^m»^^^' Mt^ms:.'^ 
"EN STÖRRE SAMLING 

OLJEMÅLNINGAR, 

MSTELL- OCH AQVARELL-MÅLNINGAR, 

MINIATYRER, GRAVYRER, ANTIKA MÖBLER och 
KONST-INDUSTRIFÖREMÅL AF BRONS, GLAS, 
PORSLIN, VAPEN, FORNSAKER, AUTO- 
GRAFER, ETNOGRAFISKA FÖREMÅL, 
SVENSKA MYNT M. M., 

som kommer att försäljas den 26 April 1884 
och följande dagar 

uti H, Btikowskis nya lokal, 
Arsenalsgatan N:o 2 D, i tr. upp. Samlingen visas för allmänheten de tväujie närmaste 
* dag ar ne före auktionen från kl. 10 — »V, 

Fr-änvarande spekulanter kunna med bestämda anbud vända 
till H. Btikowski. STOCKHOLM 

ISAAC MARCUS' BOKTRYCKEKI-AKTIE BOLAG 
1884. i 

i 

i 
i 

ii t 

i 

i 
I 

I 

I 
I 

i 

I 

I ^ -j ,>^330y.>Q'39Q>^3Q>^?0^3Q>3^@a3Q>3?c3>3>Q>3>Q>33)»Q>^>5>3>Q>a»Q>^>Q>9303>Q>^^0^>^^1'^»>^>f ^e >S> JK^^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I iiiiaiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiiii -1 i Pris 25 öre. L FÖRTECKNING OFVER EN STÖRRE SAMLING 

OLJEMÅLNINGAR, 

PASTELL- OCH AQVARELL-MÅLNINGAR, 

MINIATYRER, GRAVYRER, ANTIKA MÖBLER och KONST- 
INDUSTRIFÖREMÅL AF BRONS, GLAS, PORSLIN, 
VAPEN, FORNSAKER, AUTOGRAFER, 
ETNOGRAFISKA FÖREMÅL, 
SVENSKA MYNT M. u. som kommer att försäljas den 26 April 1884 
och följande dagar 

uti H. Bulio-wskis nya lokal, 
Arsenalsgatan N:o 2 D, i tr. upp. Samlingen visas för allmänheten de ivänne närmaste 
dagarne före auktione?i frän kl. 10 — 3. 

warande spekulanter kunna med bestämda anbud vända sig till H. Bukowskx STOCKHOLM 

ISAAC MARCUS' BOKTRYCKERr-AKTIHBOLAG 

1884. Figur- och landskapsstycken i olja. 

CEDERSTRÖM, Gustaf Olof, f. 1845. 

1. Modell som tvättar penslar. H. 0.55. B. 0,48. Sign. o. 
dat. 1882. 800 kr. 

2. Störd i sitt arbete. Samma storlek. Sign. 700 kr. 
HILLESTRÖM, Per, f. 1732, f 18 16. 

3. Skomakare tager mått på en dam i puderkappa; sängkam- 
marinteriör. H. 0,50. B. 0,39. Sign. o. dat. 1776. 

4. Damskräddare tager mått på ett fruntimmer. Motstycke 
till föregående. 

4|. Hönsfamilj. H. 0,47. B. 0,62. Sign. 

Ur Grefve Ph. v. Saltzas samlingar. 

lHLBERGSON, Erik, f. 1808, f 1863. 

5. Den heliga Familjen. H. 0,16. B. 0,12. Sign. o. dat. 1855. 
Ur Grefve Erik Lewenhaupts samling. 

iDERSTRÖxM, Thure. 

6. Bellmansfigur: Fader Mowitz. Trä. H. 0,30. B. 0,21. Sign. 
lÖRBOE, Karl Fredrik, f. 1800, f 1871. 

7. Engelsk räfjagt; i förgrunden tvänne jägare till häst, om- 
gifna af jagthundar i fullt språng. H. 0,52. B. 0,44. Sign. 

Ett af konstnärens vackraste arbeten, måladt i Paris. 

[RENSTRAHL, David Klöcker, f. 1629, f 1698. 

8. Allegorisk framställning; tre qvinliga personifikationer för 
Hk skulpturen, målarekonsten och poesien vid en byst af drott- 
H ning Kristina. H. 1,67. B. 1,73. 800 kr. *. 

^^H Original, liknande taflan i Nationalmusei galleri, men sannolikt äldre 

^^H än denna. 

'™RDENBERG, Bengt, f. 1822. 

9. Gåfvor sända till hemmet af en bortav^arande sjöman. H. 0,68. 
B. 0,90. Sign. o. dat. 1884. 

10. Herdebarn i Dalarne. H. 0,35. B. 0,49. Sign. 

11. En flicka med kattungar. H. 0,30. B. 0,26. Sign. 

* Der en summa finnes uppgifven, betyder den det pris, under livilket före- 
målet ej kommer att utropas. 


FIGUR- OCH LANDSKAPSSTYCKEN I OLJA. DUNCKER, Carl Henning Lutzow, f. 1828, f 1866. 

12. Krogscen, interiör från Westfalen; vid ett bord trenne dric- 
kande och spelande karlar serverade af en ung värdshus- 
flicka. H. 0,48. B. 0,38. Sign. o. dat. Dusseldorf 1859, 

13. De passlösa, interiör från Westfalen. H. 0,45. B. 0^55. j 
Sign. o. dat. 1860. 2,500 kr. i 

Fins litografierad i "Litografiskt Allehanda". Ett af konstnärens mer 
framstående arbeten. 

WICKENBERG, Per Gabriel, f. 181 2, f 1846. 

14. Ossian. H. 0,64. B. 0,49. Sign. o. dat. 1833. 

Fans å konstakademiens utställning 1834 (n:o 154) och utlottades i 
konstföreningen 1833 (n:o 20). 

BOKLUND, Johan Christofer, f. 1817 f 1880. 

15. Interiör af en ruin; i förgrunden en hund anfallande en 
katt. H. 0,40. B. 0,32. Sign. o. dat. 1863. 

TOLL, Emma. 

16. Italiensk ung flicka vid sin frukost. H. 0,32. B. 0,43. Sign. 
o. dat. Paris 1881. 

FORSELL, Viktor. 

17. Strandparti med figurer; i bakgrunden en stad. H. 0,43. 
B. 0,33. Sign. o. dat. 1883. Vinst i konstföreningen, be- 
tald med 385 kr. 

ANDERSSON, Nils, f. 1817, f 1864. 

18. En kapucinermunk med sitt radband. H. 0,37. B. 0,38. 
Sign. o. dat. 1859. 

ESKILSSON, Per, f. 1820, f 1872. 

19. Slumrande kulla vid sitt barns vagga. H. 0,57. B. 0,47 
Sign. o. dat. 1857. 

FAGERLIN, Ferdinand Julius, f. 1825. 

20. Tiggargosse med spelharmonica. H. 0,23. B. 0,19. Sign 
o. dat. Paris 1857. 

LARSON, Marcus, f. 1825, f 1864. 

21. Linieskepp i storm, en lotsbåt och fartyg. H. 0,62. B. 0,9: 
Sign. o. dat. 1850. I Melbyes maner. - 

HEIDEKEN, Per Gustaf von, f. 1781, f 1864. -^ | 

22. Strömsholms slott. H. 0,48. B. 0,66. Sign. o. dat. 1814. 

23. Nordiskt landskap med flod; i bakgrunden boskap. H. 0,40. 
B. 0,50. Sign. 

Ur krigshofrättsrådet L, J. Rhodins saml. fk;ur- och landskapsstycken i olja. 5 /AHLBERG, Alfred. 

24. Skogsparti med rinnande vatten. H. 0,30. B. 0,44. Sign. 
o. dat. 1877. 

ÖRNÅ, Oscar. 

25. >;Efter första frosten»; björkar m. m. vid ett vatten, i bak- 
grunden en spång; i förgrunden två barn, kalkoner m. m. 
H. 1,18. B. 1,82. Sign. o. dat. 1883. 

Ett af konstnärens större arbeten. 2,000 kronor. 

26. Landskap. 

lOSENSTAND, Wilhelm, f. 1838. 

27. Lillans morgontoilette ; motiv frän Italien. H. 0,77. B. 0,71. 
Sign. o. dat. Rom 1872. 

Konstakad. utst. 1873. 

rEGERFELT, Wilhelm von. 

28. Landskap, franskt motiv, med läng utsigt, figurer i för- 
jj grunden. H. 0,34. B. 0,56. Sign. 

'.UNDEGÅRD, Justus. 

29. Skånskt landskap, i förgrunden kojor vid en sjö, i bak- 
grunden en kyrka. H. 0,30. B. 0,53. Sign. 

;AL0MAN, Geskel, f. 1 82 i'. 

30. Skogsparti med två qvinnor som plocka ris. H. 0,57. 
' B. 0,45. Sign. o. dat. 1874. 

' Ur krigshofrättsrådet Rhodins samling. 

fIMONSEN, NiELS. 

i 31. »Efter en Strandning paa Vestkysten af Jylland», stor kom- 

; position med många figurer. H. 0,93. B. 1,19. Sign. 

' Utstäld i Stockholm 1866; framstående arbete. 2,000 kronor. 

jCULLE, Jakob. 

32. Skånsk bondinteriör. H. 0,62. B. 0,76. Sign. o. dat. 1882. 
32 a. Flicka som dricker kaffe. H. 0,36. B. 0,27. Sign. 

.UNDH, Theodor, f. 181 2. 

33. Nature morte: en död fågel, citron m. m. vid porslinsvas. 
H. 0,38. B. 0,31. Sign. 

:.ARSSON, Carl. 

I 34. Sten Sture d. ä., åtföljd af sändebud frän staden Lubeck, 
befriar drottning Kristina af Danmark från hennes fän- 
gelse i Vadstena kloster är 1502. H. 1,18. B. 2,06. Sign. 
o. dat. 1876. 6 FIGUR- OCH LANDSKAPSSTYCKEN I OLJA. 

ANKARCRONA, Henrik, f. 1831. 

35. Arab pä sin kamel i öknen. H. 0^22. B. 0,30. Sign. 
35 a. Landskap, solnedgång; motiv från Algier. H. 0,50. B. 0,87. 

Sign. 
NIELSEN, G. 

36. »Förpassade», köksinteriör; en piga profvande skodon 
H. 0,70. B. 0,60. Sign. o. dat. Christiania 1882. 

CEDERGREN, Per Vilhelm. 

37. Landskap vid månskensbelysning. H. 0,15. B. 0,20. Sign 
KINDBORG, John. 

38. Utsigt öfver Katarina Qvarngränd. H. 0,43. B. 0.58 
Sign. o. dat. 80. - ' 

ARBORELIUS, Olof. 

39. Sjön Boren i Östergötland. H. 0,46. B. 0,73. Sign. o. 
dat. 1882. 

CARLEMAN, Carl Gustaf Vilhelm. 

40. Nordiskt landskap med sjö. H. 0,11. B. 0,15. Sign. o. 
dat. 1857. 

Ur Giefve Erik Lewenhaupls saml. 

SCHRÖDER, Georg Engelhardt, f. 1684, f 1750. 

41. Botgörande Magdalena. H.0,36. *B. 0,23. 
NYSTRÖM, JENNV. 

42. Loke fängslas af Gudarne. H. 1,54. B. 1,06. 

Akademiens prisämne for 1880. 

NILSSON, Severin. 

43. Humleplockning; motiv från Blekinge. Trä. H. 0,53. B. 0,44. 
Sign. o. dat. 1882. 

44. 45. Landskap; sommar- och vinterstycke. H.*o,2i. B. o, 27. 

Sign. 

46, 47. Blekingsflicka. Trä. H. 0,28. B. 0,26. Sign. i 

SILVÉN, Jacob. 

48. Svenskt landskap vid morgonstämning. H. 0,96. B. 1,62 
Sign. o. dat. 1880. 

CANTZLER, J. Oscar. 

49. A. van Dyck. Trogen kopia efter original i Louvre. H. 0,71. ' 
B. 0,56. Sign. o. dat. Paris 1882. 

49 a. Blommor och frukter på ett bord. H. 0,58. B. 0,73 
Sign. o. dat. Paris 1882. 300 kr. FIGUR- OCH LANDSKAPSSTYCKEN I OLJA )DELMARK, F. W. 

50. Munkar i klosterkällaren. H. 0,68. B. 0,49. Sign. o. dat. 1882. 
'ALM, Gustaf Vilhelm, f. 1810. 

51, 52. Utsigter från Rom. H. 0,27. B. 0,34. Sign. o. dat. 1857. 

53. Landskap med vattenfall, motiv från Småland. H. 0,44. 
B. 0,37. Sign. 

ACOBSON, Elisabeth. 

54. Manligt studiehufvud. Trä. H. 0,25. B. 0,21. Sign. 
vlONTAN, A. 

55. Gata i Willingshausen (provins Hessen). H. 0,32. B. 0,21. 
Sign. o. dat. 1883. ^ 

3ILLIXG, Theodor, f. 18 17. 

56. 57. Landskap med sjö och träd vid morgon- och afton- 

stämning. H. 9,24. B. 0,37. Sign. 

58. Landskap, motiv från Drottningholms park. H. 0,24. 
B. 0,33. Sign. 

59. Marin med segelbåtar. H. 0,28. B. 0,44. Sign. 
:-IERMELIN, Olof. 

60. Höstlandskap med en bäck. H. 0,33. B. 0,47. 
SIDWALL, Amanda. 

61. Stor nature morte: på ett bord bibel och uppslagen bok, 
blommor, glasögon m. m. H. 0,92. B. 0,68. Sign. o. dat. 1877. 

Tillhörde konstföreningens utlottning 1877. 

^ORDLIXG, Adolf. 

. 62. Sjöstycke. H. 0,45. B. 0,54. Sign. 

3PARRE, S. 

63. Landskap: manuppgång; motiv frän Skåne. H. 0,56. B. 0,47. 

64. Landskap: sommarafton; motiv frän Skåne. Motstycke till 
j föregående. 

frVIBERG, A. L. 

; 65. Strandparti med björkar och kreatur. H. 0,35. B. 0,48. Sign. 

iLTALIENSK MÄSTARE. 

i 66. Italienskt landskap; i förgrunden vid flodstranden fiskare 

' m. m. H. 0,25. B. 0,66. Sign. o. dat. 1877. 

MEYERHOFER. 

67. Två Fruktstycken. H. 0,45. B. 0,38. Sign. Pendanter. 

HOXDECOETERS maner. 

68. Höns, tuppar och kalkon. H. 0,30. B. 0,40. Motstycken. 8 FIGUR OCH LANDSKAPSSTYCKEN I OLJA. 

VINCKEBOONS, David, f. 1578, f 1629. 

69. David och Abigail: David till häst, följd af sin här; fram 
för honom Abigail och qvinnor på knä m. m., i bakgrun 
den en stad. H. 1,00. B. 1,34. 

Ur Professor Malmstens samling. 

HONDIUS, Abraham. 

70. Marias bebådelse. Trä. H. 0,25. B. 0,35. Sign. o. dat. 1667 
SCHMIDT, W. 

71. Den förstfödde: till v. en vagga och ett bord, i bakgrunden 
en säng m. m. Trä. H. 0,67. B. 0,61. Sign. o. dat 
1854. I ^000 kr. 

CHAVET, Victor Joseph. 

72. Kafferep, fransk interiör. Trä. H. 0,22. B. 0,28. Sign, 
o. dat. 1878. 

FALENS, Karel van, f. 1684, f 1733. 

73. Kavalleriläger; i förgrunden tvänne sadlade hästar, ryttare 
m. m. Trä. H. 0,14. B. 0,16. 

CASTIGLIONE. 

74. Landskap; utanför en byggning flere personer, hvaraf fyra 
dansa kring en tunna m. m. H. 0,94. B. i;24. 

Ur Baron A. Koskulls samling. 
NiCOLAS POUSSINS GENRE. 

75. Landskap med höga träd; i förgrunden Kristus på väg till 
Emaus. H. 1,06. B. 1,32. 

Holländsk Mästare från i6oo-talet. 

76. Diana i badet, omgifven af sina nymfer, öfverraskas al 
Acteon. H. 1,15. B. 1,38. 500 kr. 

77. Porträtt af en rabbin (?). Half figur. H. 0,57. B. 0,43. 

78. Magdalena. H. 0,38. B. 0,32. 

RuBENS' Skola. 

79. Två fauner och en nymf binda den druckne Silenus. H. 1,44. 
B. 1,02. 

Ur Grossh. Jacobsons samling n:o 8. 

HUGHTENBURGH, Jan van. 

80. Rådjursjagt. H. 0,58. B. 0,84. 

Ur Baron A. Koskulls samling. 

Tysk Mästare. 

81. Landskap vid åskväder; i förgrunden figurer samt ett halm- 
lass, i hvilket blixten slår ned. H. 0,57. B. 0,78. PORTRATT I OLJA. lOLLÄNDSK MÄSTARE. 

82. Rasten; vid ett värdshus en ryttare samt bönder m. m. 
H. 0,44. B. 0,58. 

Fransk Mästare (Boucher's maner). 

83. Danaé och Guldregnet. H. 0,39. B. 0,30. 400 kr. 
^^ÄGERPLAN, A. J. 

84. Abraham förvisande Hagar och Ismail; t. h. i en fönster- 
nisch Sara. Kopia efter Dietrich. H. 0,38. B. 0,27. 84 1 . MELBYE, Anton. Marin. Sign. Porträtt i olja. 

XBFAS, Jakob, f 1664. 
85. Generallöjtnanten och guvernören öfver Bohuslän, friherre 
Erik Kruse af Kaibala (f. 1616 f 1665). Knästycke i rust- 
ning. H. 1,16. B. 0,85. Daterad 1649. 

IIRAFFT, David von, f. 1655, f 1724. 

; 86. Karl XII, half figur. H. 0,95. B. 0,68. 250 kr. 

:HRENSTRAHL, David Klöcker, f. 1629, t 1698. 
87. Hofintendenten Zacharias Rehnberg (f. 1634 f 1688); bröst- 
stycke. H. 0,83. B. 0,65. Sign. o. dat. 1679. 

' 88. Margareta Rehnberg, född von Beijer (f. 1640! 1722). Sign. 
o. dat. 1680. Motstycke till föregående. 

Särdeles goda målningar från mästarens bästa tid. 

CHEFFEL, Johan Henrik, f. 1690, f 1781. 
il 89. Statssekreteraren och öfverpostdirektören, friherre Leon- 
' härd Klinckowström (f 1685 j 1759). H. 0,80. B. 0,65. Sign. 

o. dat. 1754. 
,lRENIUS, Olof, f. 1701, f 1766. 

1' 90. Ofverintendenten, sedermera presidenten, grefve Carl Joh. 
I Cronstedt (f. 1709 f 1777). Bröststycke. H. 0,83. B. 0,65. 

|! 91. Grefvinnan Eva Margareta Cronstedt, född Lagerberg (f. 1725 
i f 1779). Motstycke* till föregående. 

j Intressanta och goda porträtt. 

' 92. Ungt fruntimmer i vacker, 1700-talets drägt. H. 0,62. B. 0,52. 

)ansk Mästare. 

* 93. Johan Pechlin, baron von Löwenbach, den bekante gene- 
ralens fader; holsteinsk minister vid svenska hofvet, knä- 
stycke. H. 1,22. B. 1,00. AQYARELL- OCH PASTELLMÅLNINGAR. CRONSTEDT, Fredrik Adolf Ulrik, f. 1744, f 1829. 

94. Sjelf porträtt, framstäld sittande och ritande. H. 0,57. B. 0,48. 

C, slutligen landshöfding i Gefle, var en framstående konstälskare. 

BRANDT, Elise, f. 18 10, f 1884. 

95. Linné i lappsk drägt. Kopia efter en i K. Vetenskaps- 
akademien förvarad målning. H. 1,01. B. 0,75. 

96. Napoleon III 1 t^ • r .,.. , , 

^ • . r- ■ i Kopior efter Wniterhalter. 
Kejsannan Eugenia j 

H. 0,64. B. 0,52. Ovala motstycken. 
SANDBERG, Johan Gustaf, f. 1783, f 1854. 

97. Gustaf Vasa, bröstbild. H. 0,37. B. 0,27. 
LUNDBERG, Gustaf, f. 1695, f 1786. 

98. Grefve Carl Gustaf Tessin i riksrådsdrägt. H. 0,50. B. 0,47. 

99. Grefvinnan Ulrika Lovisa Tessin, född Sparre till Sundby. 
Motstycke till föregående. 

Särdeles goda reproduktioner i olja af Lundbergs pastellmålningar. 
500 kr. för båda. 

DIJCK, Anton van, f. 1599, f 1641. 

100. P. P. Rubens målad i grisaille. Trä. H. 0,23. B. 0,18. 
Graverad af Pontius. 

Okänd Mästare. 

101. Drottning Kristina, helfigur i svart drägt, stående vid sin 
toilette. Kopp. H. 0,31. B. 0,25. 

Ur kommissarien Brogrens samling. 

SCHWARTZ, David. 

102. Grefvinnan Anna Sophia Spens, gift 1709 med en grefve 
Wrangel. 

Obs. Diverse andra familjeporträtt säljas under hand eller 
bortauktioneras på begäran; de äro utstälda i samma rum 
som föregående. Aqvarell- och pastellmålningar. 

KRONBERG, Julius. 

103. Vattenfall i Schweiz (Julier — Schlucht vid Silvaplana) 
efter naturen. Sign. o. dat. 1882. 500 kr. 

104. Stenrös med träd, motiv från Silvaplana. Sign. o. dat. 
1882. AQVARELL- OCH PASTELLMÅLNINGAR. SCHOLANDER, Fredrik Wilhelm. 

105. Korsfarare vid en brunn i öknen. Sign. o. dat. 1871. 
Stor komposition, bland konstnärens förnämsta. H. 0,66. 
B. 0,96. 750 kr. 

106. Skizz till dekoration i »Ung Hanses dotter-» af Jolin. Sign. 

107. 108. Arkitekturstycken med figurer. Sign. 

109. Landskap, motiv från Drottningholm. Sign. 
.UxXDGREN, Egron. 

110. Gammal skäggig gubbe med hatt i handen. Sign. 

111. Spanskt frieri. Sign. 

112. Från romerska campagnan. Sign. 

113. Arkitektur med figurer, motiv från Indien. Sign. 

114. 115. Två landskap med träd. Sign. 
.ARSSON, Virginia. 

116. Vid Sognefjorden, i förgrunden en flicka som steker. Sign. 
117.. »Genre», i en trädgårdsberså tvenne unga damer. Sign. 
'"RANSK Skola. 

118. Porträtt af en ung vacker flicka, som betraktar sin älska- 
des miniatyrporträtt. Pastellmålning. 

\XELSON, Axel. 

119. Parti från Venedig. Större aqvar. Sign. 

120. Interiör af en kyrka i Boppart am Rhein. 
VALLÄNDER, Joseph Vilhelm. 

121. »Flyg, Hlla fogel, flyg». Barn med en fogelbur, i röd camaieu. 
aRSENIUS, John. 

122. Königsvilla i Carlsbad; förspänd vagn, gårdsinteriör. 
TRANDBERG, Hedvig. 

U23. Nature morte. Sign. o. dat. 1882. 
OLIN, Ellen. 

124. En sommardag. 

125. Morgon på berget. 

vRNBERG, Elise. 

! 126. Carl XV. Hel figur i skånsk husar-uniform. 
:ÖRBERG, Per, f. 1746, f 18 16. 

,1 127. Ur romerska historien. Stor komposition. Sign. o. dat. 
1 79 1. Sälls. 

ORDQVIST, Per, f. 1770, t 1805. 

128. Två utsigter af ett svenskt herresäte. 12 MINIATYRER, ROBERG, Paul Emil Rikard, f. 1821, f 1859. 

129. Bergigt landskap med qvarn. Sign. o. dat. 1851. 
MARTIN, Johan Fredrik, f. 1755, f 18 16. 

130. Stockholm, sedt från Mosebacke. Sign. o. dat. 1794. 

131. Två vuer af Stockholm från Kungsholmen m. m. d:o d:o 
BELANGER, Louis, f. 1757, f 1816. 

132. Vattenfall med ruiner och figurer. Gouache. Sign. o 
dat. 1806. 

133. Landskap med bygnader och figurer. D:o. Sign. 
MÖRNER, Carl Gustaf Hjalmar, f. 1794, f 1837. 

134. Konstnärens eget porträtt. Sign. 
WAY, Mille. ' 

135. Porträtt af O. J. Södermark. Sign. o. dat. 1851. 

Ur Dr. Josephinas samling, 

136. E. B. Gubbhufvud; aqvarell. 
MULLER, Anders Emanuel, f. 1761, f 1829. 

137. Porträtt af doktor Murray, ett af Stockholms original från 
början af 1800-talet. Utfördt i fin gouachemålning. 

DEVÉRIA, A. 

138. Carl XII. Bröststycke, i tusch. 

139. 140, Czar Peter I och Fredrik II d:o d:o. 

Ur Dr. Josephinas samling. N:o Ii6 — 19. 

WERNQVIST, Berta. 

141. Porträtt af Grefvinnan Lewenhaupt, född Wirsén. 

142. » af en äldre förnäm dam. 
LINDHBERG, Per, f. 1785, f 1868. 

442 1. Fartyg i frisk bris. Pastell. Sign. o. dat. 1855. Miniatyrer. 

143. Carl XIV Johan af L. Sparrgren. Sign. 

144. Dr. Desideria af Ch. d'Ailly. Sign. 

145. Oscar II af Elise Arnberg. Sign. 
145|. Psyche af Elise Arnberg. Sign. o. dat. 1884. 

1 46. Senatorn af Rom, grefve Nils Bielke och hans grefvinna, 
f. Säck. Särdeles fina och vackra målningar i gem 
samt etui. 300 kr. 

147. Fredrik Wilhelm I af Preussen. Knästycke. ■ GLASMÅLNINGAR OJH SKULPTURER. 13 

148. Baron Fleming af N. Lafrensen d. ä. 

149. Ganymedes och örnen, af San GlORGlO i Rom. 

150. Dansösen, madame Carré, efter Sparrgren af Ch. D'AlLLY. 

151. Porträtt af en prest, infattadt i silfver. 

152. Mansporträtt i Petitots maner, ram af filigransilfver. 

153. Två gubbporträtt, i Rembrandts maner. 

154. Vestas Altare. Större miniatyrmålning på elfenben af 
m:me de Burman. Sign. o. dat. 1786. Glasmålningar. 

154 a. Porträtt af Natalia Dolgorukow, bröstbild. 

155. Den heliga Hieronymus af Jakob Springli, i slutet af 
1600-talet. Sälls. 

Ur Galimbertis, sedermera Soldins (N:o 252) och Carl XV:s samling. 

156. Två flickporträtt. 

157. Rökare, efter D. Teniers. 
157 a. Christian II af Danmark. Skulpturer. 

BYSTRÖM, JoH. Niklas, f. 1783, f 1848. 

i 158. Friherrinnan Hamilton, f. Ridderstolpe, på Boo. Bröstbild 

i marmor. 400 kr. 
.VIOLIN, JOH. Peter. 

159. Ingeborg, statyett i marmor. Sign. o. dat. Rom. Konst- 
j närens första arbete i marmor. 800 kr. 

Jmoser, j. 

' 160. Bröstbild af ett yngre fruntimmer med utslaget hår. Sign. 

o. dat. 1874. 500 kr. 
.ARCHEVESQUE, Pierre. 
161. Gustaf Vasa, statyett i bronserad gips, förminskad af konst- 
nären sjelf efter originalet i brons. Med kolonn. 100 kr. 
■.7ALLSTEDT, Ingel. 

I 162. A. E. Nordenskiöld, byst i brons, gjuten i Paris. 150 kr. 
THIÉBAULT & FILS. Paris. 
163. Lucifer, sittande figur i brons, half naturlig storlek. Sign. GRAVYRER INFATTADE I GLAS OCH RAM. SALMSON. 

164. 17 st. svenska regentlängden från Gustaf I till och me( 
Carl XIV Johan, utförda i rödt vax, infattade i ramar. 

165. Större medaljonger i marmor af Augustus, Caesar, Titus 
Caligula, Architas. 

Ur Carl XV:s samlingar på Rosersbergs slott. 125 kr. 

166. 167. Fru Lenngren och Esaias Tegnér, medaljonger i gips 168 
169, 
170 
171, 
172 

173 

174 
175 

176 
177 
178 

179 
180 
181 
182 

183 
184 

185 
186 
187 
188 
189 
190 Gravyrer infattade i glas och ram. 

Raphael Sanzio, La Madonna di S. Sisto. gr. af F. Ch. Muller 

„ ,, La Madonna della Sedia af Mandel. 

van Dyk, Marie Louise de Tassis af J. F. Vogel. 
Witthöft, W., Die Heuernte, efter Böttcher. 
Wille, J. G., Bons amis, efter Ad. Ostade. 
Beauvarlet, J. F., Ur Esthers historia efter de Troy, avani 
la let t re. Kapitalblad. 

» > L'enlévement d' Europé, efter Giordano 

Friedrichs II Riikkehr mit seinen Generalen von der Revue 
zu Potsdam nach Sans-Souci. 
Lafrensen, N. d. y., La balangoire mysterieuse. Sälls. 

» y> Les nymphes scrupuleuses, gr. af Vidal 

Muller, J. G., Loth mit seinen Töchtern, eft. Honthorst 
3. Abdr. vor all er Schrift, blott artistens namn. 1782 
Moreau, J. M., Le Coucher de la Mariée, eft. Baudouin. 
Voyez, Le fruit de Pamour secret, eft. d:o. 
Bertony, La Gimblette, efter Fragonard. • Sälls. 
Lempereur, L. S., La Sortie du Bain eft. van Loo. 
Champagne, Phil., gr. af Edelinck, G. Kapitalblad. 
Melini, C. D. Hertigens af Turenne tvänne gossar som sa 

vojarder eft. Drouais. 
Edelinck, G., grav. af N. Edelinck. 

Gillberg, Gustaf III och Sophia Magdalena, skulpt. ram. 
Henriquais, B. L., Ludvig XVI eft. Bose. 
Piranesi, 14 st. antika statyer. 
Utsigter och interiörer från Rom, efter Panini. 
Vyer af Venedig m. fl. italienska städer, eft. Canale n\. fl FORNSAKER. I 5 191. Piranesi, Tre stora vyer af Rom; Peterskyrkan, Colos- 
seum m. m. 
Sex bibliska ämnen. 
Två mytologiska scener. 192 

193 
194 

195 
196 

197 
198 

199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 Tre engelska utsigter. 

Två scener ur Napoleons lif. 

Två scener ur- Ludvig XI\^:s krig, efter Van der Meulen. 

13 st. porträtt af danska konungar. 

5 st. Linné, Spegel, Laurentius Petri m. fl. 

4 st. Fleming, Strandberg m. fl. 

5 st. Moliére m. fl. 

Young, J., Tobie restored to sight eft. B. West. 
Boucher, F., Naissance de Bacchus gr. af P. Aveline. 
Rubens, P. P., Mucius Scevola, gr. af Marchand, 
Heland, M. R. Vue de Sturehof. 

Le Moment, dangereux eft. Kraus af Voyez. m. m. 2 st. 
Westerberg, F. Litet landskap. 
Gustaf III af El. Martin. Colorerad. 
7 st. Diverse. 

2 st. Le Bas. Le feu et Teau, eft. Teniers. 
Georg III och hans Drottning af Ardell. 
21 st. Vue de Tinterieur du corridor de lamphithéåtre de 
Pouzzol m. m. af Ant. Cardon. Fornsaker. 

211 a. Hålyxa af gråsten ii cm. Fyndort. Upland, Lots socken. 
212. Yxa af d:o utan skafthål. lo^ cm. Fyndort Idem. 
1213. Hålyxa af gråsten, samma form som n:o 211. F. Halland, 
östra Karups socken. 

214. i> af d:o, annan form, 14 cm. Fyndort Idem. 

215. » af brungrå sten och annan form. 12 cm. Fynd. 

Idem. rar. 

216. Yxa af grå flinta, 22 i cm. Halland, östra Karups socken. 

217. » af gul flinta, 15 cm. Fyndort. Idem. 

218. » af brun flinta, 15 cm. Fyndort Idem. 

219. Bred rätmejsel af brun flinta, 10 cm. Halland, Slättåker socken. 

220. » af gulgrå flita, 8 | cm. Södermanland. 1883. l6 PORNSAKER. 221. Bred rätmejsel af grå flinta, y ^ cm. Westmanland. 

222. » af d:o 10 cm. Skåne. 

223. » af sandsten. Halland, östra Karups socke 

224. Smal rätmejsel af gråsten, 8 ^ cm. Södermanland. 

225. Bred hålmejsel af gråsten, 11 cm. Södermanland. 

226. Yxa af gråsten i båtform, men utan skafthål, 18 cm. Hc 

land, östra Karups socken. SäUsynt. 

227. » af d:o annan form, 17 cm. Fyndort Idem. 

228. » af d:o d:o 16. cm. d:o d:o. 

229. Dolk af brun flinta, 16 cm. Halland, Ränneslöfs socke 

230. » af grå flinta, 10 cm. Skåne. Grefinge socken. 

231. » af d:o med fyrsidigt fäste. Halland, östra Karups s: 

232. Skrapa, halfmånformig, af flinta, 14 cm. Halland, Rännt 

löfs socken. 

233. » » af brun flinta, 12 cm. Fyndort Idem. 

234. » » af grå flinta, 10 1^ cm. Halland, östra Karups s: 

235. Dolkar eller pilspetsar af flinta (2 st.). Skåne, Grefin^ 

socken, samt en d:o från Nydala, afbruten. 

236. Oval eldsten af rödbrun sten. Södermanland, Juleta socke 

237. Sländtrissa af gråsten. Halland, östra Karups socken. 

verse från Halland, östra Karups socken. 

238. Dolk af ljusgrå flinta, 14 cm. Nydala s:n, Vestra Härad, Jo 

köpings län. 

239. Hålyxa af gråsten från Vestervikstrakten. 

240. Dolk af grå flinta. Nydala socken, Vestra Härad, Jönköpin 

län. (Afbruten). 

241. Skrapor, 2:ne st. halfmånformiga d:o d:o samt diverse. 

242. Spännbuckla af brons, oval, enskalig, lik n:o 577 i Monté 

Sveriges forntid. Mycket sällsynt. 

243. Dylik i form af djurhufvud. Gotland. 

244. Prydnad, löffbrmig, funnen i jorden i Gesäters s:n, Dalslan 

245. Gjutform af sten från Vermland. 

246. 3:ne d:o af sten från Bohuslän. 

247. Ryttarehammare från medeltiden af jern, funnen i jordei 

Bohuslän. Diverse. 
247 a. Ciborium (oblatask) af messing, med inskrift, funnet i jord 

vid Salem, Skee s:n, Bohuslän. 
247 b. Sigillstamp af metall från medeltiden: »Sigillvm ghosté 
filii sigahr»; från Bohuslän. VAPEX. 17 Vapen. 

Bössa med snapplås, från 1600-talet, pipan åttkantig, märkt 

C. R. S., stocken af trä, beslagen med messing ochjern. 

Bössa, låset rikt graveradt, pipan åttkantig med inskriften 

»J. D. Weitz a Eutin», stocken af trä med metallbeslag. 

Pistoler, 2:ne st. indiska, med flintlås; stocken prydd med 

metallbeslag, samt pipan och kammarstycket med ciselerade 

ornament. 

Pistol från 1600-talet, med invändigt hjullås ; stocken af 

brunt trä, pipan mycket lång, prydd med gravyr. Ytterst 

sällsynt. 

Hofvärja; fästet af förgyld messing, khngan vågformig (flam- 

berge) med etsade ornament samt inlagd med guld; nära 

fästet i en reffla inskrift WIRA BRUK, och å den andra 

ANNO 1753. Sällsynt och vacker. 

Sorghofvärja ; fästet genombrutet, svart emaljerad metall, 

klingan tveeggad, å båda sidor i refflan FRIDERICO 

PICHINIO. 

Pallasch; fästet af messing med Frederik V:s namnchiffer, 

klingan tveeggad- 

Värja, från 1700-talet, med korgfäste af messing, klingan 

tveeggad med bred rygg. 

Värja, från 1700-talet af annan modell. 

Pallasch i orientalisk stil, klingan prydd med rikt ciselerade 

militärattribut. 

Arabisk sabel, fästet ciseleradt, klingan rak, åt eggen bukig, 

utåt slutande i en lång spets, baljan af trä, fint skuren. 

Hirschfangare, handtaget af svart horn med rika silfver- 

beslag; klingan inlagd med guld. 

Bardisaner, (2 st.), bladet tveeggadt, stången af ek. 

» (2 st.) stången af svärtadt trä. 

Japanskt armbost (strängen saknas). 
Nubiskt kastspjut. 

Vargspjut, från Staffansboda, tillhörde på 1700-talet Sven 
Andersson, Bladinge socken, Värend. 
Bröstharnesk af smidt jern. 
Kruthorn, af ben, hvarå ritade figurer. 

Pallasch, fästet af stål, med kupig parerplåt, uppgående i 

2 1 8 KONST-MOBILIER. en bred bygel ^ rikt genombrutet och ciseleradt arbete m« 
svensk-norska vapnet och krönt O (== Oscar I) samt bran 
förgylda ornament; klingan rak, fint damacherad. Sven; 
tillverkning, utförd under Grefve Adlersparres ledning f 
konung Oscar I. 250 kr. 

267. Värja, frän 1600-talet; bygelfäste af jern, å klingan 1 
pande ulf. 

268. Värja, d:o d:o, å klingan löpande ulf samt i blodrand( 
1616. 

269. Värja, från samma tid; men bygelfäste af annan modell. 

270. Hirschfängare, handtaget af elghorn, å klingan löpande 
samt 1614. 

271. Pallasch, fästet af förgyld brons. 

272. Armbost frän 1500-talet; stocken belagd med ritade elfe 
bensskifvor; bägfjäder af stål. Vacker och ytterst sä 
synt. 

273. Armbost (Arbaléte å jalet. Balester) från slutet af i6oo-tal( 
stocken af jern, förenad med bågspännare; kolfven af brunt ti 

274. Bardisaner, senast använda i 1808—9 års finska krig. 6 

275. Kulpung från 1600-talet. 

276. Kruthorn af bufTelhorn. 

277. Sporrar, ett par, af jern med trenne klingor. 

278. Riddare-stöflar från Carl X Gustafs tid. Högst sällsynt 

279. Jagtknif. Konst-mobilier. 

280. Större väggskåp af chakaranda (?) i renaissancestil; på fe 
runda fötter; med dubbla dörrar och en låda, pelan 
prydda med rikt skurna ornament. Vacker och sällsy 
pjes för sin form, från 1600-talet. 

281. Väggskåp af ek, större, i samma stil. 

282. Kabinettskåp af ek på fyra svarfvade fötter och med dubb 
dörrar ; prydt med bibliska scener i bildhuggeri (i haut-reliel 
början af 1600-talet. 

283. Dylikt, på svarfvade fötter, med dubbla dörrar, sirade m 
ornament; inuti med mänga lådor, kantade med hopplist( 
början af 1700-talet. KONST-MOBILIER. Litet väggskåp af ek i buffetform, med ornament, pilastrar 
m. m., i tre afdelningar. Allmogearbere från Bohuslän. 
Hörnskåp af ek, i samma stil som föregående, dateradt 1730. 
Kabinettskåp på fot af ek, med dörrar och lådor, rikt sirade 
med marketeriarbete. Holländsk tillverkning från början af 
1600-talet. Fullständigt restaureradt. 

Kabinettskåp, litet, af ebenholtz, på svarfvade fötter, med 
dörrar och lådor. Fullständigt restaureradt. 

Båda föregående nummer ur Grefve v. Saltzas samling. 
Väggskåp af valnöt, större, i två afdelningar, den öfre med 
dubbla dörrar, den nedre med tvenne lådor. 
Kabinettskåp af lackeradt och förgyldt trä, med metallbeslag 
och rika målningar. Japanskt arbete. 

Skulpterad stol med hög rygg, öfverst å hvilken en krona; 
klädd med grönt schagg. Ur kon. Carl XV:s samling. 
Dylik, ornerad i annan stil, samma klädsel. Ur samma saml. 
Två dylika, något enklare. 

Dylik, med rika utskärningar, klädd med gyllenläder. 
Dylik, klädd med flätad rotting. 
Dylik utan klädsel. 

Bukig byrå, liten, med tre lådor, beslag och marmorskifva. 
Dylik, större, enklare, med träskifva. 
Liten kommod i rococostil, med en låda. 
Två stolar i äldre stil, från början af 1700-talet, klädda med 
grönt schagg. 

Salsmöbel af rikt skulpterad ek, softa i stolform, två län- 
stolar, sex stolar klädda med flätad rotting. Vackert mo- 
dernt arbete. 700 kr. 

Imperialsäng, toilettbord, större bord, lavoir med hvit mar- 
morskifva och nattduksbord, allt af skulpterad ek. 1,200 kr. 
Skrifbord, fruntimmers-, i rosenträ med inläggningar och 
bronsbeslag. Vackert modernt arbete. 

Fruntimmersbyrå i valnöt i rococostil, med två lådor och 
klaff", på fötter, ornerad med rika bronsbeslag. Särdeles pryd- 
ligt modernt arbete. 

Liten byrå, samma stil, med fyra svängda lådor, lik föreg. 
Dylik, på höga fötter, med två lådor. 

Bord, stile Louis XVI, med rikt marketeriarbete, i midten 
hvit marmor, med bronsgaller, fyra fötter, förenade genom 20 KONST-MOBILIER. en insvängd plan, alltsammans med marketeri och rika bro! 
beslag. Praktpjes, svenskt arbete från Gustaf III:s ti. 
Dylik fins i Carl XV:s samling. 

307. Skrifbord med dokumentskåp af mahogny, från samma d 
som föregående. 

308. Arbetsbord af rosenträ, med inläggningar och bronsbesl.r, 
samma stil. 

309. Skrifstol af rosenträ, klädd med broderi. * 

310. »Karduansberedare- gesällernas gesällelåda», 1722, af ek n:d 
fyllningar, beslag och målning inuti locket. Sällsynt pjij. 

311. Schack- och dambräde af ebenholtz med rikt graverade i- 
läggningar af elfenben samt brickor; holländskt arbete fm 
1600-talet. 

312. Eldskärm, sj:ile Louis XVI, af skulpteradt och förgyldt ti. 

313. Afdelningsskärm, låg, i fyra stycken, med gamla broderi-, 

314. Schackbräde, kinesiskt arbete, med stora, skulpterade pje.f 
af elfenben. 

315. Två Piedestaler, höga, fyrkantiga, af svart trä med skulpt 
ornament. Modernt arbete, som kostat 350 kr. 

316. Fruntimmersskrifbord med två dokumentskåp och lådor, 
svart trä. 150 kr. 

317. Kabinettskåp af ebenholtz med dörrar och lådor, prydt rn 
bildhuggeri. 425 kr. 

318. Cigarrskåp af svart trä med metallbeslag i antik stil. 

319. Väggspegel, åttkantig, svart skulpterad ram med guldli 
Gammalt arbete. 

320. Dylik, fyrkantig, större, rikt skulpterad, genombruten 
förgyld ram, karolinsk stil. 

321. Dylik, mindre, med rikt skulpteradt öfverstycke, gamm 
slipadt glas; samma stil. 250 kr. 

322. Dylik, aflång, med rikt skulpterad ram och öfverstyck( 
rococo, gammalt slipadt glas. 

323. Toilettspegel, kinesiskt arbete, med klaff, i röd laque m 
figurer i upphöjd förgyllning; gammalt slipadt glas; kro 
öfverst. 

324. Toilettspegel, med rikt skulpterad och förgyld ram i 
cocostil. 

325. Dylik, mindre, med ställning. 

326. Två lampetter, ovala, förgylda, med två ljusarmar hvar. I KONST-MOBILIER. 21 530 
^31 527. Divansbord, boule, stile Louis XIV, franskt modernt arbete. 

528. Tebord med infäld skifva af Rörstrands fajans: vy af Ströms- 
holms slott. 

Dylikt med japanesisk skifva. 

Salsur, i svängdt foder, rococo, med väl restaurerad mål- 
ning, sign. »O. Ljungdahl, Stockholm >>. 
Bordstudsare i grönt foder med förgyllning och bronsbeslag, 
sign. »Ernst, Stockholm >>. 

Bordstudsare i skulpteradt och förgyldt foder, med fristående 
figurer och amoriner. Tillhört general v. Suchtelen. 

f 132 a. Väggpendyl i skulpteradt och förgyldt foder, med en tupp 
^- öfverst. 

•.32 1. Bordstudsare, liten, i skulpteradt och måladt foder, sigH. 

>Eric Sundberg, Stockholm». 
fj33- Stor ljuskrona af brons, massiv, med i8 armar i tre afsatser. 
h Har tillhört Storkyrkan. 500 kr. 

;34. Dylik af kristallglas, rococo, för 6 ljus. 
^>35- Dylik, mindre, samma stil. 

\l6. Dylik, i annan stil, med armar af glas, för 8 ljus. 
\:\IJ. Dylik, mindre, för 6 ljus, en arm afbruten. 

,38. Stor skål af grön och hvit porfyr, med fot af gjutjern. 

Arbeten i metall. 

39. Bordsur, s. k. polskt ur, af förgyld metall, rikt ciseleradt, 
sexkantigt, med repeterverk, sign. »Johann Kornmann». Ovan- 
ligt litet och särdeles vackert arbete. 

40. Dylikt, fyrkantigt, på större fötter, med graverade ornament. 
Ovanligt stort. 

41. Bordstudsare af förgyld brons, i form af ett orneradt altare, 
. med vas ofvanför, empirestil. Vackert danskt arbete. 

fi42. Dylik, något mindre, med Amor, ett altare, dufvor m. m. 
Franskt arbete i empirestil. 

43. Dylik, förgyld, med en krigare i mörk brons, samma stil. 

44. Dylik, liten, i rococo, med emaljtafla, sign. »Barillet, Paris». 

45. Två väggarmar af brons, rococo, för ett ljus. 

46. Två dylika, för två ljus hvar. 

47. Två dylika, förgyld brons, för fem ljus, uppburne af bevin- 
gade genier. 

48. Två dylika, alldeles lika. 22 KONST-MOBILIER. 349. Kandelabrar, ett par, af förgyld brons med mörka figui 
för fem ljus. H. 0,62. 

350. Dylika, ett par, i samma stil, fast mindre. 

351. Dylika, ett par. 

352. Dylika, ett par, förgyld brons, för fyra ljus. 

353. Stakar, ett par, grå marmor, med figurer af förgyld broj 

354. Dylika, ett par, marmor och brons, med egyptiska figu: 

355. Skrifstake med två pipor och rund skärm af silfver. 

356. Dylik af brons. 

357. Altarstakar, ett par, af massiv metall, för ett ljus, trekantig I 

358. Dylik, mycket stor, användes vid påskhögtiden, 

359. Kyrkstakar, ett par, mycket stora (h. 0,62) af drifven 
ciselerad messing. Ovanliga pjeser. 

360. Dylika, ett par, ännu större, i annan stil, för sju ljus. H. ] 

361. Dylik, af massiv messing, med två pipor. Från medeltid 
Sällsynt pjes. 

362. Dylika, ett par, af drifven messing. 

363. Fat af messing, stort, åttkantigt, med drifna blad- och blc 
ornament. Diam. 0,47. 

364. Dylikt, i midten Madonna di Loreto, med inskrift i munb 
Diam. 0,38. , 

365. Dylikt, i midten Syndafallet, kring kanten inskrift i mu: 
stil. Diam. 0,38. 

366. Dylikt, i midten spejarna med vinklasar. Diam. 0,39. 

367. Dylikt, större, af koppar, i midten springande hjort. Diam. o. 368. Fickur af guld, med fin emaljmålning (en scen) å bakboett 
sign. »Le Roy å Paris». Utmärkt arbete från förra hälf 
af 1700-talet. 350 kr. 

369. Fingerring af guld, med miniatyr i tusch, fattad i taffelsteri 

370. Dylik, förgyldt silfver, med perlor och stenar, mycket gi 
malt arbete. 

371. Sked af silfver, skaftet halfplatt med knopp i kottefo 
utanpå bladet två adliga vapen, det ena Bäd^^ med initiale 
B. J. och B. B. samt lö^j.^. Guldsmedsstämpel. 

372. Dylik, kort skaft, slutande i kapitällik knopp, med en Ii; 
madonnabild vid bladets början. 

373. Dylik, i annan stil. KONST-MOBILIER. 23 Sked af metall, skaftet omlindadt med ett inskriftsband; 
bladet utan och innan siradt med bilder af helgon och skrift- 
band med danska inskrifter. Gammal märkvärdig pjes. 

375. Annotationsbok, permarne af sköldpadd, med finaste guld- 
inkrustering samt fattning, rygg och stift af guld; innehåller 
en runkalender med figurer samt diverse anteckningar, rö- 
rande slägt m. m., allt egenhändigt af landshöfdingen, grefve 
F. A. U. Cronstedt. Högst intressant och sällsynt pjes. 

\']6. Snusdosa af svarfvad och skulpterad sköldpadd, med guld- 
chanér och inlagda guldornament. 

]']']. Bonbonniére af sköldpadd och horn, belagd med förgyld 
metall; å locket en genre, fin miniatyr under glas. • 

78. Bägare af drifvet och ciseleradt samt delvis förgyldt silfver, 
■ med tre kulor under. Svenskt arbete från början af 1 700-talet. 

79. Tumlare af silfver, enkel form, med inskrift: »Denne till- 
kommer Ståkmakare Giesälle Lådan A:o 1746 d 27 October». 

80. Sockerströdosor, ett par, af silfver, i rik rococo. Märkta: 
>>Weller», samt årsbokstaf T. Prydligt svenskt arbete. 

81. Saltkar, ett par, af delvis förgyldt silfver, rococo, märkta. 
Svenskt arbete. 

82. Ljusstakar, ett par, af hamradt och ciseleradt silfver, med 
kungliga danska vapnet. 
Dylika, ett par. 

Bordssurtout af silfver med två kristallflaskor. 
Toilettfat, ett par, af delvis förgyldt silfver, i form af blad. 
Svampdosa af delvis förgyldt och ciseleradt silfver, med 
krona öfverst; rococo. 

Fickur med fodral af drifvet och ciseleradt silfver, sign. 
»Pink, London». 

Dylikt af metall med emaljmålning och infattade stenar. 
Franskt arbete. 

Snusdosa af oxiderad metall, med drifna figurer och ornament. 
Amulett af guld med arabisk inskrift frän medeltiden: pä 
baksidan en stor turkos. Funnen i jorden vid Nordkärr, 
Skee s:n, Bohuslän. Sällsynt pjes. 

Hebreisk amulett, funnen i jorden vid Rämne, Skee s:n, 
Bohuslän. 

Ordensdekoration af förgyld metall, med tre kronor ä fram- 
sidan och ett patriarkalkors ä baksidan, båda inom strålkrans. 24 GLAS. 

393. Oblatstask, afläng, af drifvet och ciseleradt silfver; å lock( 
lammet med korsfanan samt inskrift: »Eric * Matth * G 
dee * 1669». 

394. Medaljong af silfver, Carl XIV Johans bröstbild i antik drä^ 
med en sköld efter Benvenuto Cellini; omskrift. Mycke 
sällsynt. 

395. Större toilettask af rikt silfverfiligran, från 1600-talet. 

396. Spänne af silfver, dubbelt, till en messhake, enligt inskri 
förfärdigadt i Karlskrona 1782. 

397. Snusdosa af horn med chanér och beslag af guld; å locke 
en medaljong med emblem, i hvitt å blått. 

398» Litet lejon af brons, kinesiskt arbete. 

399. Fotvärmare af drifven koppar, med handtag. Glas. 

400. Stor pokal, foten af metall, med två ovala fält; i det en 
en allegori mot Karl XII, i det andra en plan af Friderik 
halls(r) belägring, alltsammans med många figurer och ii 
skrifter. H. 0,28. Intressant och sällsynt pjes. 

401. Pokal med lock, å framsidan Lovisa Ulrikas namnchiffe 
under kunglig krona, allt i guld. H. 0,32. 

402. Pokaler, ett par, med lock, med Fredrik I:s och Ulrika Elec 
noras inslipade chiffer samt nordstjernan. Bådas fötter L 
gade med metallskållor. 

403. Stor pokal med lock, med slipadt adligt namnchiffer. Fote 
af metall. H. 0,48. 

404. Dricksglas med inslipad omskrift: »Vivat Ulrica Eleonoras 

405. Kristallglas med rika slipningar, bl. a. tre qvinnofigurer 

406. Glas i bägarform, grönt, reffladt. Sällsynt. 

407. Glastumlare, liten, med slipningar och init. B. J. D. 

408. Bränvinsflaska med Fredrik 4:s krönta chiffer inslipad 
samt ett vinglas på hög fot. 

409. Pokal med utmärkt slipade fyra figurer och rankor, märl^ 
1681. 

410. Pokal af venezianskt glas, foten genombruten och pryd 
med ett blågrönt blad. H. 0,29. 

411. Kristallflaskor, ett par. H. 0,45. 

412. Två vaser med lock, af ljusblått flussglas. Sällsynta. EMALJER, FAJANS OCH PORSLIN. 2$ 

Dylik med lock af mörkblått flussglas. 
Dylik utan lock, större, refflad. 
Dylik, utan lock, ljusblå. 

Bål med lock, fat och slef, allt af slipadt kristallglas. Sällsynt. 
Bål med lock och fat samt fem bägare, af flussglas. 
Sex glas, med fina förgyllningar, af aftagande storlek, in- 
satta i hvarann, med original-etui. Emaljer. 

Luktflaska af blå emalj, sirad med guld och målningar, med 

propp. 

Nålhus med chanér af silfver. 

Dosa, större, fyrkantig, med blommor. Sannolikt svenskt 

arbete. 

Dylik, inre locket af svensk fajans, med en målad herdescen 

å la Watteau. 

Dylik, aflång, med figurer och scener. 

Bonbonniére, med ett landskap å locket. 

Dylik, sirad med blommor. 

Snusdosa, oval, med blommor i guldkompartiment. 

Bonbonniére, liten, oval, grön, med ett landskap i guldfattning. 

Dylik, af högre fason, med blomornament. 

Dylik, i form af en hare, med djurmålning i botten. 

Dylik, med Shakespeares porträtt i svart å locket. 

Lykta, ställningen af émail de Limoges (imitation)- med tre 

kulörta glas. 

Kinesiska vaser, ett par, emalj på koppar, med figurer. H. 0,45. Fajans och Porslin. 

I. Marieberg och Rörstrand. 
Krämkopp, med lock, refflad, ornerad med blommor; påte- 
tendre. Sign. MB. 

Dosa, aflång, påte-tendre, med blomornament, silfverchanér. 
Tedosa, med lock, påte dure, ornerad i rödt och guld. Sign. 
Två krämkoppar, refflade, ornerade i guld. 

Dessa fyra nummer af äkta porslin. Följande nummer i fajans. 26 FAJANS OCH PORSLIN. 436. Stor soppskål med lock, dera ett päron; rund, på fyra fö 
ter, ornerad i blått. Sign. med tre stora kronor, M B: oc 
E: samt Sa: Handtagen afslagna. Sällsynt pjes, från fabr 
kens första tid. 

437- Två fruktskålar, genombrutna, ovanlig form. Sign. 

438. Större potpourrikruka, med fogel å locket. 

439. DylJk, modern efterbildning frän Rörstrand. 

440. Fat, två större, ovala, ornerade i blått. Sign. Stockhol 
1746 och T. Af Rörstrands äldsta tillverkning. 

441. Fat, två mindre, runda, ornerade som föregående, samt lik 
Sign. 

442. Soppterrin, aflång, med två grepar, fogel å locket, ornera 
i blått. Sign. St. 1756. H. 

443. Blomkruka, fyrkantig, med krusiga kanter, svängda föttei 
ornerad i färger med blommor och fjärilar. Sällsynt pjc: 

444. Två tallrikar, ornerade i blått (»Xordstjernemönstret»). Sigr 
St. 1*762. 

445. Fruktkorg med fat, genombrutet arbete, ornerade i blått. Sig 
445 a. Vas af fin fajans. Sign. i massan: M B. Marieberg. 

2. Europeiskt porslin. 

446. Frankenthal, Sofvande Venus, grupp, ornerad i färger. Sig 

447. » En författare vid skrifbordet, ornerad i färge 

Sign. 

448. » Dansande harlekin, i färger; ena handen sal 

nas. Sign. 

449. Meissen, Herde med får och hund samt säckpipa, i färger. Sig 

450. » Jägare i grön rock (något skadad). Sign. 
551. » Afrika, allegorisk figur, i färger; en arm saknai 

452. » Soldat och bakelseflicka, obetydligt skadade. 

453. » Kopp med fat, i guld och färger, med landskap 

fatet. Af äldre tillverkningen. 

454. » Dylik, målad i blått. 

455. » Tallrik med blommor och foglar i färger. 

456. » Två dylika, med blommor. 

457. » En dylik med genombruten bord. 

458. » Sex tallrikar af nyare tillverkning. 

459. » Sex dylika, små. 

460. Berlin, Herde med en bock som blåser pipa. Större figui 

461. HÖChst, Kopp med fat, prydd med landskap. FAJANS OCH PORSLIN. 2/ Petersburg, Tvättfat med handkanna, i guld och färger, med 
Katarina II:s märke. 
» Kopp med fat, med Alexander I:s porträtt. 

Fransk fabrik, Komplett kaffe- och téservis, ornerad i guld 
på brun botten, i originaletui af mahogny, fodradt med blått 
siden. Har tillhört Konung Carl XIV Johan. 
Fransk fabrik, Kaffeservis, tolf koppar och bricka, prydda 
med porträtt af Ludvig XVI, Marie Antoinette och öfriga 
franska kongliga personer. Modern imitation efter gammal 
sévres, i etui. 

Obs. Dvlika utbjudas ofta i utlandet och annorstädes såsom äkta gammal 
sévres. 

Fransk fabrik. Två vaser, ornerade med fina målningar i 

\Vattcau's maner. 

Fransk tillverkning. Leda med svanen, i biscuit. Sévres. 

» Flicka med dufva. Samma fabrik. 

» Större grupp, en herre och en flicka i 

rococodrägt. Sévres. Väl bevarad. 

» Större bonbonniére. Sévres. Tillhört 

Carl XV. 

» En jardiniére och två vaser, med figurer 

i grått och brunt. Xyare tillverkning. 

» Etagére af tre ovala skålar, ornerade med 

fina målningar, monterade med brons. 

» Téte-ä-téte (frukostservis), ornerad i guld 

och blommor pä gul botten, med utsigter i medaljonger af 
Rosendal, Framnäs, Sirishof, Djurgårdsslätten, Bellmansro 
och Weylandts villa m. fl., sannolikt utförda af R. Asel i 
Stockholm. Tillhört konung Oscar I. 

Fruktkorgar, ett par, genombrutet arbete. 
Wien, Större desertservis. 1,200 kr. 

Engelsk tillverkning. Fruktkorg, genombruten, ornerad i färger, 
samt en bukett i bottnen. Sign. T. 

Engelsk tillverkning, Mindre vas, blågrå med reliefer i hvitt. 
Wedgwood. Sign. 

Engelsk tillverkning. Kaffeservis, fem pjeser, "basaltware". 
Sign. E. Meyer. (^Hanley, Stafifordshire). 28 FAJANS OCH PORSLIN. 3. Europeiska fajanser och stengods. 

478. Rouen, Åttkantigt fat, orneradt i blått. 

479. Delft, Garnityr af fem vaser, rococo, ornerade i blått me 
landskap. Sign. "J. V. Duyn". 

480. HB. Större soppterrin med fat, å locket ett päron, ornera 
i brunt. 

481. Dosa, fyrkantig, af hvit fajans med guldornament. Säll 
synt pjes. 

482. Dryckeskanna, med genombruten hals och sugpip, ornerac 
med en blomma. Förmodligen tysk tillverkning. 

483. Mugg, flykten till Egypten, gammalt tennlock. 

484. Dylik, landskap, gammalt väl bevaradt tennlock. 

485. Två dylika, med figurer och tennlock. 

486. Två dylika. 

487. En dylik, ornerad i blått på brunt, tennlock, märkt 1766. 

488. Kanna, ornerad i blått, tennlock. 

489. Två dylika, utan lock. 

490. Två muggar, af stengods, tennlock. 

491. Två dylika. 

492. En dylik, grå med blå ornament, tennlock. 

493. En dylik, utan lock. 

494. stor burk, åttkantig, grå med blå ornament. 4. Orientaliskt porslin. 

495. Vas, i långsträckt oval form, på svartlackerad botten inlagd 
runda medaljonger, blommor m. m. i perlemor, s. k. 'porcelain 
laquée burgaretée'. H. 0,49. Vacker och sällsynt. 

496. Vaser, ett par, päronformiga, med kupiga lock, hvarå er 
sittande hund, prydda med spridda blommor, fjärilar ocl 
troUsländor i relieffärger och guld mot mörkblå botte 
H. 0,63. 1,000 kr. 

497. Bålar, ett par, rikt ornerade med figurer och scener ui 
mandarinernas lif, artistiskt utförda i bjerta färger och guld 
alldeles felfria. D. 0,41. 800 kr. 

498. Vaser, ett par, päronformiga med kupiga lock, prydda me FAJANS OCH PORSLIN. 29 Spridda blommor i relieffärger och guld mot mörkt blågrå 
botten. H. 0,46. 

Vaser, ett par, i samma form, prydda med guld på blågrå botten. 
Rakfat, måladt i blått mot hvit botten. 
Fat, rundt, måladt i blått D. 0,42. (skadadt.) 
Dylikt, måladt i färger. D. 0,38. dito. 

Dylika, 2 st., prydda i midten med ett blommande träd, 
målade i färger; ovanligt mönster, (skadade). 
Buljongkoppar med fat, åttkantiga, målade i färger. Sällsynta. 
Koppar, med fat, 2 par, små, utvändigt prydda med blommor, 
målade i färger. — 

Kopp med fat, af mycket tunn massa, prydd med krönta 
namnchiffer, blommor i färger och guld. 
Fat, litet fyrkantigt, måladt i blått. 

Spilkummar, ett par, halfklotformiga, dekorerade i färger. 
Fat, 4 st., med uddiga kanter; målade i färger. 
Frukttallrikar, 6 st. d:o d:o. 

Blomkrukor, ett par större, åttkantiga, målade i blått (lagade) 
Ur Carl XV:s samlingar. 

Bålar, ett par, mindre, ornerade med blomguirlander i färger. 
Garnityr af toilettefat och vattenflaska med lock, prydda 
med figurer, blommor, arabesker m. m. i grönt, gult och rödt. 
Vaser, ett par, med lock i samma form som n:o 498, målade 
i blått (skadade). H. 0,46. 

Vaser, ett par, i samma form som n:o 495, målade i rödt, 
blått och guld. 

Vaser, ett par, med grepar, målade i bjerta färger. 
Flaska, i grå craquelée, liten, med lång hals och två grepar. 
Kopp med fat, refflade, med uddiga kanter, målade i blått. 
Bukettvas, i båtform, målad i färger. 

Statyett, kinesisk afgudabild (r) med långt skägg, stor mage 
och rörlig tunga. Något skadad. 
Kaffekanna, målad i bruna färger. 
Tallrikar, 12 st. flata, blått mot hvitt. 
Dylika, 12 st. » » 

D:o 12 st. * > 

Tallrikar, 8 st. djupa, blått mot hvitt. 
Stort fiskfat, mm.» » 

Soppskål, aflång, med lock och fat, d:o d:o. 30 ETNOGRAFISKA FÖREMÅL. 528. Vaser, ett par, s. k. mandarinvaser, prydda inom ramar mec 
större figurscener ur mandarinernas lif, resten ornerad mec 
blommor, arabesker, målade med emaljfärger. H. 0,84. 2,000 kr 

529. ThédOSa och kanna med adliga Gyllenhöksvapnet. 

530. Servis, 66 flata, 29 djupa och 9 desserttallrikar, 27 fat 
soppskålar 4 såsskålar, 2 sylt-assietter, i spillkum, 2 burkar 
5 saltkar, 20 créme-koppar, målade i färger. 

531. Mindre buric, målad i brunt. Etnografiska föremål. 

Samtliga nummer utan utsatt fyndort förskrifva sig från Bohuslän. 

532. Täcl<e, i "opphemta", med stora röda stjernor på hvit botten 
Skåne. 

533. Dylikt, i "opphemta'' med gröna och blå fyrkanter på brun 
röd botten. Skåne. 

534. Dylikt, i annat mönster. Skåne. 

535. Akedyna, med zigzagmönster. Skåne. 
536,7. Dylika, 2 st. med figurer. Skåne. 

538. Gång matta, vackert mönster i stjernor i bjerta färger p 
grön botten, 6 alnar lång. Skåne. 

539. Drätt i geometriska mönster, omkr. 6 alnar. Skåne. 

540. Lif, af rödt siden, garneradt med 6 stora s. k. skålsilfver 
smycken samt vidhängande medaljer m. m. af förgyldt silfver 
Markeryds socken. Småland. 

541. Dylikt, af d:o med 6 stora smycken samt spännen och ; 
knappar. Loushults socken. Småland. 

542. Klut (hufvudbonad), linnelif och näsduk, alt broderadt. Samme 
socken. 

543. Lif, af broderadt silke. Skärp af broderadt rödt tyg, Qvinno 
mössa samt broderade underärmar. Skåne, Lunds omgif] 
ningar. 

543. QvinnOmÖSSa, Lif af svart ylle med silfverbroderi och ga 

loneradt. Fr. Orkeneds socken. 
544 — 46. Skärp, 3 st. af rödt tyg, broderadt och galoneradt 

Småland. 
547. Raske-förkläde af blått s. k. rasch med silkesbroderi ocl 

guldspetsar. 2 st. Småland. ETNOGRAFISKA FÖREMÅL. 3 I 548. Handskar, med silke sömmade. Blekinge. 

549. Bälte och strumpeband af rödt skinn med d:o. Blekinge. 

550. Merlor, 6 st., i midten en bevingad amor. Skåne. 

551. Dylikt, 6 st. med ett bevingadt englahufvud. Skåne. 

552 — 54. Dylika, 3 satser med fembladig ros samt andra olika 
ornament. Skåne. 

Ringar, 2 st., af förgyldt silfver. Dalarne. 
Ring i signetform, d:o. Bohuslän. 

Luktflaska, större, af silfver, prydd med röda stenar. Vacker. 
Skåne. 

Halssmycke, med röda och blåa stenar samt vidhängande 
kedjor. Skåne. 

Psalmbok, bunden i svart sammet, med pressade silfverbeslag 
och knäppen samt två midtstycken. Småland. 
Knappar af filigransilfver. Bohuslän. 
Halsknapp af silfver med röd sten. Skåne. 
Tumlare, 2 st., af silfver med grep samt på trenne kul- 
fötter. Dalarne. 
Kåsa af silfver. Lappland. 
Kors med kedja af silfver. Skåne- 
Två skedar, enklare, den ena från 1600-talet. 
Mangelträ med flere sinnebilder och ornament, med inskrift 
af 1629. 
» med religiösa scener, syndafallet, korsfästelsen 

m. m. dat. 1701. 
» med rika geometriska mönster, häst som handtag. 

Praktarbete, väl bevaradt. 
» i samma stil som föregående, handtaget äfven 

stiliseradt. Dat. 17 18. 
» äfvenså, utmärkta mönster. Dat. 1759. 

» geometriska mönster af grö fre arbete. Dat. 1776. 

» med växtornament och figurer i upphöjdt arbete. 

Dat. 1776. 
» med en skeppsfigur, eljes geometriska mönster. 

Dat. 1 7 19. 
» med geometriska mönster af finaste och rikaste 

komposition, tre större rundlar och en mängd 
mindre. Praktpjes från 1600-talet, utan handtag. 
■587. Dylika af olika mönster med år från 1714 — 1774. 32 ETNOGRAFISKA FÖREMÅL. 

Åtskilliga dylika af senare dato säljas på begäran å auktion eller under hai 
efter skrifven förteckning. 

588. Mangelträ, svartbetsadt, med upphöjda ornament, deriblar 
Christian VII:s namnchiffer under krona. Från Smaalenent 
Amt, Norge. 

589. Aln, skuren i geometriska mönster, dat. 1771. 
590 — 91. Klappträn, sirade med geometriska mönster. 

592. Selbåge, med löfverk, lakerad. 

593. » i rococo, med drakhufvuden, målad. 

594. » i samma stil, något skadad. 

595. Bogträ, i rococo. 

596. * i samma stil. Vermland. 

597. » i annan form. 

598. Bärkrok, snidad. 

599. Selkrok af renhorn, med jernbeslag. 
600—1. Två dylika. 

602. Två dragskifvor af renhorn, med ornament. 

603. Två dylika. 

N:is 600 — 603 liafva egts och nyttjats af den bekante general Pechlin. 

604. Två selkrokar af elghorn, den ena dat. 161 7. Vermland. 

605. Två dylika, dat, 1725 och 1741, fr. D:o. 

606. Knif med orneradt benskaft, fr. Gudbrandsdalen. Norge. 
607 Dylik med träskaft, rikt orneradt, fr. Telemarken. 

608. Dylik, svart skaft med messingsbeslag och läderfodral. 

609. Nyckelhake af messing, dat. 1786. 

610. Beslag och lås till en penningpung, dat. 1728. 

611. Spänne af messing, genombrutet arbete. 

612 — 13. SpinnrOCkshufvud, två st. af skulpteradt trä. 

614. Metträ, snidadt. Dat. 18 17. 

615. Syask, fyrkantig, med lock, rikt sirad med geometrisk! 
mönster. 

616. Dylik med skjutlock, märkt 1774. 

617. Dylik, märkt 1754 och med inskrift. 
618 — 19. Dylika, märkta 1759 och 1803. 

620. Dylika, sexkantiga m. m. 3 st. 

621. Dylika, i bokform, 2 st., den ena märkt 1798. 

622. Dosa, större, svarfvad af olika träslag, med lock och messing 
beslag. 

623. Sockerkopp och sockerask i tunnform. 

624. Smörask på fötter, ovanlig form. i ETNOGRAFISKA FÖREMÅL. 33 25. Bakelsefat, stort, rundt, med flere afsatser, svarfvadt. 

26. Bägare och pokal af svarfvadt trä. 
zj. Rund ask, s. k. gömma. D:o. 

28. Låda, stor, snidad, märkt 1622; fr. Vermland. 

29. Dylik. 

30. Dylik i renässansstil. 

31. Dylik fr. Vermland. 

32. Stor kista af ek, med ^ornerad framsida. 

33. Lampetter, ett par, af skulpterad ek.- 

34. Dylik, en. 

35 — 36. Hänglås, antika, af jern, fem st. 

37. Soppterrin, tallrik och dosa af tenn. 

38. Ljusstakar, ett par, af metall, för två ljus, fr. Småland. 

39. Dylik, d:o. 

p. Dryckeskanna af trä, med ornament, fr. Dalsland. 

\i. Dylik, med Christian VILs namnchiffer, bibliska bilder och 

ornament; fr. Tistedalen. Norge. 
|2. Dylik af svarfvad björk, med tre liggande lejon till fötter 

samt Norges lejon å locket. 
1-3. Större pokal i form af remmare, svarfvadt trä. 
14 — 50. Dosor af messing, aflånga, åtta st. 

;i. Jernpipa. 

1)2. Pressjern af sten. 

;3. Fat af lera med fast kopp, märkt 1748, med inskrift. 

54—56. Dylika, tre st., märkta 1762, 1770 och 18 16. 

,)7. Tallrik af fajans, målad i färger. 

|;8. Skål, dylik. 

i;9. Kanna af metall. 

jjo. Tennstop med lock och grepe, märkt med Gustaf III:s namn- 

I chiffer. 

)i. Dylikt, med en medalj öfver Carl XI. 

>2. Dylikt med Karlskrona vapen. 

»3. Dylikt, enklare, märkt 1763. 

•4. Dylika, två st. 

'5. Klafve af jern, med spår af ciselering och förgyllning. 34 DIVERSE OCH KURIOSA. 


1 Diverse och kuriosa. 

666. Täcke, stort tvåmans, af hvit silkessammet, med dubl 
bård och rikaste blomornament, allt i silkesbroderi nj 
lefvande färger. Praktpjes, som enligt skriftligt iiitj 
tillhört konung Gustaf IV Adolf och hans gemål. 

666a. Kjol af blått siden, med blommor i lefvande färger, broderae 
i silke, samt ett par tofflor, dylikt arbete, 1700-talet. 

66j. Orientalisk matta med silfverbroderi. L. 2,70 Br. 1,70 

66S. Gyllenläder, större parti, delvis ganska väl bibehållet. 

669. Solfjädrar, 2 st., samt ett spänne. 

670. Promenadkäpp, med elfenbensknapp, ofvantill en emalje: 
guldskifva med Ulrik Scheffers krönta chiffer. 

671. Dylik, af spanskt rör, med knapp af elfenben, föreställan] 
en djurstrid. Efter uppgift tillhört Falkenberska slägten.' 

672. Dylik, lång, med knapp af ciseleradt silfver i rococostil 

673. Dylik, med knapp af måladt porslin. 

674. Dylik, med runstaf. 

675. Runkafle. Dalarne. 
6j6. Större statyett af elfenben: Hercules, på mörk träf 

Sällsynt och vackert arbete af holländsk (?) mästare, i6c 
talet. j 

6^"/. Svärd af svärdfisken (Pristis antiqvorum). 

678. Krucifix af trä, med graverade perlemorskifvor, fr. Jerusale 

679. Bödelsyxa. 

680. Bägare af bamburör, med skulpterade figurer, japans 
arbete. 

681. Torn, två st., af specksten. Ur Carl XV:s samling. 
68i|. Medaljonger af Christian I och II af Danmark, i metj 

renässansarbete. 

682. Adligt vapen, i ornerad ram, med inskrift, träskulptur. Sannol: 
någon fyllning i en möbel från 1600-talet. 

683. Skål med kopp af metall, imitation af antik förebild. 

684. Alabastervas, mycket hög. 

685. Mörner, Hjalmar, Album, 6 blad, med kolorerade scen 
och figurer. 

686. Desprez, studiealbum, större samling blad. 

687. (Scholander) Fjolners saga. Stora uppl. AUTOGRAFER. 35 SS. Hevelius, Prodromus astronomiae. Gedani 1690. foI. 

89. Ask, innehållande en mineralsamling. 

90. Skåp af mahogny, med glasdörr, inuti klädt med rödt, inne- 
hållande, i prydlig uppsättning, en större samling silfver- 
heslagna piphufvuden af sjöskum, hvilka delvis tillhört 
kungliga och andra berömda personer, Carl XIII, Carl XV, 
biskoparne Tegnér, Heurlin m. fl. 

51. Myntskåp, litet, med klaff, lådor och handtag, klädt med 
röd marokin samt rikt siradt med bokbinderiförgyllning, å 
locket kungliga franska vapnet med ordenskedjor och krona. 
Högst sällsynt och märkvärdigt arbete från midten 
af 1600-talet. 

)2. Oxhorn, mycket stort från Sisilien. 

)3. Urna, större, med lock och två grepar. Stengods. Autografer. Carl IX. K. Bref 1605. Nämnt., o. 3 rader. — Portr., gr. 

» Fragment af k. br. Nämnt., sig. — Portr. 

Gustaf II Adolf. K. Bref 1615. Nämnt., sig. (fuktfl.) — 4 
portr. 

Johan af Östergötland. Bref 1609. Nämnt. — Portr. 
Christina. Anvisning 1639. Nämnt. — 3 portr. 
Carl X Gustaf. Gåfvobref till C. G. Wrangel 1659. Nämnt., 
sig. (lindrigt fuktfl.) — 2 portr. 
T> ' Fragment af ett bref. Nämnt. — Portr. 

Hedvig Eleonora. Fullmakt för landshöfding Jonas Gyllen- 
stierna att vara ''curator lör UbsalaAcademia" 1665. Nämnt, 
jemte de fem riksförmyndarnes. Utanskrift. — Portr. 
Carl XI. K. Bref 1686. Nämnt. — 2 portr. 
Carl XII. Nämnt. Sig. — 2 portr. 

Fredrik I. Resolution 1750. Namnstämpel. Sig. Portr. 
Adolf Fredrik. Fullmakt 1768. Nämnt. Sig. — 2 portr. 3Ö AUTOGRAFER. f 706. Gustaf 111. Fullmakt 1788. Nämnt. Sig. — Orgelverksdess n 
1785. Fragm. af nämnt. — 4 portr. 

707. Carl XIII. Giftermålsresolution 1815. Nämnt. Sig. — -jz 
portr. 

708. Fredrik Adolf. Nämnt. 

709. Sofia Albertina. Bref 1828. Helt egenh., sig. — Portr. J 

710. Carl XIV Johan. Fullmakt 1818. Nämnt. Sig. — Poi-, 

711. Victoria. Fullmakt 1855. Nämnt. Sig. I 712. Armfelt, G. M. Qvitto 1793. Nämnt. ^0 

713. Atterbom, P. D. A. Bref till C. J. L. Almqvist. 1837. 

714. BerzeliuS, J. Betyg 1845. Sig. — 2 portr. 

715. Boye, Fr. Bref 1828. 

716. Bremer, Fr. Biljett odat. 

717. Byström, J. N. Bref 1829. - Portr. 

718. * Biljett 1837. 

719. Cardell, C. von. Memorial 1807 och Intyg 18 18. — 
portr. 

720. Erdmann, Ax. 2 bref 1852,53. 
720a. Fogelberg, B. E. Bref 1831. 

721. Fryxell, A. Bref 1858. 

722. Grafström, A. A. 2 epigram, det ena undert. Gfm. 

723. Gyldenstolpe, A. G. 3 bref 1827. 

724. Gyllenhaal, B. C. Böner i mikrografi (af en dukats stork 

725. Kylberg, L W. Bref 1830. 

726. Löwenhielm, C. G. Middagsbjudning (tryckt formulär ifyl 

727. Nicander, K. A. Bouts-rimés 1837 (å baksidan dylika 

Darell). 

728. * Impromtu (hvarannan rad» af G. H. Mel) 

ej undert. — Portr. 

729. » Bref 1829 (något skadadt i kanterna) 

730. Rothoff. 3 bref till J. T. Sergel 1806- n. 

731. Schiirer v. Waldheim. 4 bref af personer af denna fam 

732. Silfverskiöld, C. 6 bref 1826-31. 

733. Stålberg, W. Poem, undert. Wilhelmina. *) Der ej detta utsattes, är autografen helt egenhäridig och undertecki AUTOGRAFER. 3/ 34. Wahlbom, C. 2 bref 1843,45. 

35. Wetterling, A. C. Bref 1828 (Nämnt, och några rader 
bortklippta). 

36. Bref från v. Arbin och C. D. Arfwedson samt nämnt, af 
L. Benzelstierna och C. H. Braad (tills. 5 st.) 

37. Bref af Fischer, Fleischer, Hohenhausen (tills.* 4 st.) 
^S. Bref af G. Nordenankar m. fl. (tills. 7 st.) Mynt. GUSTAF I*^ 1. Stockholms Riksdaler 15S5. S. 576. Old. 299. PR. 

2. Svartsjö » 1542. Ej hos S. Old. 302. 

3. » * 1542. S. 625. Old. 301. 

4. » » 1545. S. 627.^ Old. 312. 

5. Två mark 1559. S. 586. Old. 325. R. 

6. Mark 1540. S. 593. Old. 331. 

7. » 1541. Lik Old. 333, men å rev. DOAINVM R. 

8. » 1541. Lik S. 641. Old. 332, men QV. ITIMET. 

9. » 1542. Ej hos S. Old. 334. 

10. » 1560. Lik S. 599. Old. 352, med var. interpunkt. 

II — 12. Två öre 1541. S. 565. Old. 378. — .— Medalj, silfv. 

E R I K X I V. 

13. Två mark 1563. S. 725. Old. 415. RR. (Förgyld). 
14 — 15. 9 1563. □ klipping, med och utan punkt öfver Sve 

16. T> 1564. y> S. 746. Old. 437. sköld 

17. » 1564. » men ä åts. rutor. Ej hos S. el 

Old. R. 
18—19. » 1565. » S. 747. Old. 438, —.— 1566.? R, 

20. Mark 1 563. □ klipping. Old. 443 men E:R. i krönt bugtig sköld 

21. Halföre 1563, men SWECE. Ej hos S. eller Old. R. 
22 — 25. „ 1565, 1566, 1568. — . — Diverse. guld. 
500 kr. Ej hos Old. elle JOHAN I IL 

26. Tio dukater utan år, praktmynt i 
annan svensk privat saml. RR ^^^^ 

*)01denburgs Beskrifning öfver hans samling är här öfverallt anförd jemte Stiern 
stedts, såsom erkändt fullständigare och i alla hänseenden riktigare än denna senare 
Det anförda arbetet, tryckt blott i få exemplar, fins till salu för 15 kr. endast hos 
H. Bukowski. MYNT, 39 

28. Mark 1592. Old. 504. S.^ 832. — .— Öre 1590. Old. 

533. S. 860. 
29-_3o, Två öre 1575. S. 849. Old. 520. R. — . — \ öre 1575, 

76, 77, 82, 84, 85. 
31-32. Fyrk 1584, men ä Rev. SVEC. Ej hos S. eller Old. 

— .- 1588. Old. 5/6. 
33. Två penningar u. år. Oid. 580. Ej hos S. R. 
,34—35. Örtug 1589. — .— 1590 2 var. å Rev. MO och MON. 
36. Fyra mark 1569 [J klipping. Ej h. S. Old. 585. (med rutor.) 
37-38. * 1571. 1572. R. S. 907. 908. (med punkter) 
39 — 40. ]Mark 1591 fj klipping. — . — Halfmark m. m. 

41. Reval schilling u. år. Lik Old. 608, men x efter omskriften. R, 

SIGISMUND. 

42. Riksdaler 1628. (polsk.^ 

43. Halfmark i5P(5.S. 948. Old. 619. PR. 

I N T E R R E G N U :\I. 

44. Riksort eller Fjerdedelsriksdaler 1599. S. 970. Old. 641. PR. 

45. Fyrk 159S. S. 942. Old. 614. 2. var. ex. R. 

CARL IX. 

46. Riksdaler 1610. Lik Old. 689, men SVE och GOTH. Frans. 
Old. 686. R. 

■47—48. Fyra mark 1609. Old. 699. — .— Dylik 1605, men 
I SVENSKAA. 

49-51. Mark 1606, 1608. 1611. Old. 716 SVECOR. RR. Ejh. S. 
:52— 54. Halfmark 1606. R. 1607. 1608. S. 1054, 55. Old. 712, 13. 
•55. Två öre 1602. S. 999. Old. 665. R. (Riksföreståndare). 
$6. Öre 1600? (perfor.) m. fl. 4 styck. 

GUSTAF II ADOLF. 

-57. Dubbel dukat 1632 Augsburg S. 1248. Old. 931. PR. 

58. Dukat 1634 Augsburg. Bild i profil till venster. S. 1252. 

Old. 934. 

59. » 1634. Erfurt. Old. 941 med qvicksilfrets och svaflets 

tecken samt årtalet nederst, under skölden. R. L 40 MYNT. 60. dukat 16S4. Old. 942,, men å rev. ING, årtalet på sidorn i 

af kronan. I 

61. » 1632. Nurnberg Old. Adv. 957. Rev. 958. Liknal 

S. 1283. PR. '] 

62. » 16S2. Niirnberg-, årtalet vid sidorna af kronan. 

1285. Old. 961. m'å 

63. » 1634. Osnabruck S. 1291. Old. 966. Ill 

64. Fyrariksdaler 1683 Lik S. 1308. (Obestämd myntort) Rb|d 

65. Riga » 1631 S. 1 194. Old. 880. RR. 

66. » » 1629 medARGENT^A. Ej hos S. eller Old.Rl 
6-/. Augsburg » 1632. S. 1253. Old. 935. 

68. Erfurt » 1631 med arab. siffror S. 1266. Old. 943. 

69. » » 1631 med rom. siffror. S. 1268. Old. 94 5| 

70. Furth » 1632. S. 1276. Old. 948. RR. 250 kr. 

71. Nurnberg» 1632. S. 1287. Old. 963. 

72. Osnabruck Riksdaler 1633. S. 1293. Old. 968. 

73. Weimar » 1631. S. 1296. Old. 973. RR. 

74. Wiirzburg » 163 1. S. 1399. Old. 977. R. 

75. » » 1632 lik S. 1300, men årtalet vid si] 

dorna af kronan. 

76. ^ * 1632. S. 1 301. Old. 980? 
yy. Half Riksdaler iö20 utdelades vid förmälningen och kröningen.] 

78. Wurzburg Halfriksdaler 1632. S. 1304. Old. 984. R. 

79. Nurnberg Fjerdedelsriksdaler 1632 som S. 1288 af halfvavigt. R, 

80. Wurzburg 4 kreuzer 1632 m. två lejon som sköldhållare. S^ 

1307. Old. 987. PR. 

81. * * 1632. S. 1306. Old. 986. R. 

82. Medalj. Rigas eröfring. Hild. 105 n:o 8. Silfv. R. 

83. Tyska protestanternas glädje öfver Kon:s segrar H. 131. 58. Silfv, 

84. Segren vid Breitenfeld öfver österrikiska hären 1631 H. 28. Silfv 
85 — 86. Konungens minne H. 244. Silfv. — . — Diverse. 

CHRISTINA. 

87. Riga dukat 1648. Ej hos S. Old. 1180. RR. 150 kr. 

88. Pommern dukat 1642. S. 1505. Old. 1299. PR. 

89. Riksdaler 1640 med Q: DE: REG: ET- PR: HAE. Ej hos 

S. eller Old. 

90. » 1640, Old. 994. S. 1379. Slagen i Sala. MYNT. 41 

Riksdaler 1644. OId. 1007. Ej hos S. M. m: A. G. med ovan- 
ligt stora bokstäfver. 

92. Pommern riksdaler 1647 Lik S. 1513. Old. 1310 m. KKGIX. 

PR. 

93. » T> 1641. S. 15 1 1. Drottn. knäbild. R. 

94. Halfriksdaler 1642. Lik S. 1326, men WAX: DE: Old. 1029. 

95. Riga tre pölcher ^^ Rdr. 1647. S. 1445. R. 

96. Diverse. 

CARL X GUSTAE. 

97. Elbings Dukat 16ö7. S. 1579. Old. 1364 RR. 200 kr. 
;98. Riga Eemdukat 16o4 preglad i silfver. PR. 

99 — loi. Två mark 1668, 1660, samt D:o utan årtal. 
02—3. Pommern tvåschillingar 1666, 1669. 
.04. Elbings i riksdaler 1667. Lik S. 1587. GVSTAUS. R. 
05. > * 1687, men GV5TA\'U5. 

CARL X I. 

'06. Riga riksdaler 1660. S. 1945. 

07. Åtta mark 1666. S. 1651. Old. 1442. R. 

08. ^ i6'6'<5. S. 1652 omskrift fortlöpande kring bilden. 

som är större och prydligare. R. 
'O9. » i6'67. S. 1653 m. mantelveck, utan halskrage. R. 

10. % 1670. S. 1655. Old. 1445. PR. 

11. > i672. Old. 1448 omskrift fortlöpande kringbilden.R. 

12. s> i6*.92. Old. 1450 med SVE *. 

J13. > i6'.92. Lik föreg. men S\'E- *, bilden pr>'dligare. 

4.14 — 16. ryra mark i6".96', 1693 (2 ex. m. varierande bilder samt 

med och ut. punkt efter året. 
,17. Tva > i6'6'2. Adv. Old. 1484. Rev. Old. 1483. 

PR. Ej h. S. 
'18. > » 1664. Adv. Old. 1489. men. II-- M: och Mm. 

!■ K. R. 
•19. » * i6'6'^. Annan bild CAR0LV5 Adv. Old. 

1492. Rev. lik 1487 men inga rutor vid Mm. R. 
20-121. Två mark 1666. Old 1502. -.- 1666. O A 1512. 
22. » > i66'6. Lik Old 1:1;. men ut. punkt efter 

CAROLUS. I MYNT. 123. Två mark 1666. Lik Old 15 12 men CAROLVS. R. 

124. * ^> 1667 Lik Old. 15 17 men CAROLVS.XI ^ 

REX.SVECI^. 

125. » » 1667 Lik Old. 15 19 men punkt efter om- 

skriften, bilden som på 8 Mark af samma år. 
N:o 109. R. 

126 — 27. » » 1668 Old 1522 med stora och små värde- 

siffror. 

128. » » 1668 Old 1525 med bar hals. 

129-30. » » 1669 Old 1528, 1532. 

131-34. Mark 1665 Old 1583. R. - D:o af 1687, 89, 90. 

135. Riga -^^ riksdaler 1669. S. 1949. Old. 1766. R. 

136 — 37. Pommern tredjedels riksdaler 1674 2 var. ex. Ej h. Old. 
1 Rdr 1681 Lik S. 2002. men Mm: BA. R. 138. » 3^ 139 
140 
142 
143 

144 

145 
146 i » Dubbel skilling 1662.UkO\d. 1993, men S. P. *. 

41. » ^ 1667. med Mm. 1669. Utan Mm. 

* Witten 1674. S. 2049. Ej hos Old. R. 

» D:o 1690. R. 

Stralsund | riksdaler 1678. S. 2063. Old. 2028. R. 

» 1683. Lik Old. 2033. S. 2068 men varierande. PR. 

» -^\ riksdaler 1674. Lik Old. 2048 under stadsvap. 

stort kors. 

147. » » 1674 men litet kors mellan tvänne stjernor. R, 

148, » ^1^ riksdaler 1668. Adv. S. 2084. Rv. S. 2083. R. 
149-50. . » 1688 (2 var.) S. 2088. — . - D:o 1684. Ej h. Old. 

151. * » 1691 Old. 2065 . S. 2094 men något varierande ex. 

152. » Witten 1671 Ej h. S. Old. 2069. PR. 

153. ^ » 1682 Old. 2071. Ej h. S. R. 

154. » * 1682 X STRAL: STADT GELT- samt 

utan kors under stadsvapnet. PR. 

155. » » 1694 S. 2097. Old. 2072. R. 

156. Wismar -| riksdaler 1672. Old. 2077 Ej h. S. PR. 

157. » ^V '' 16Ö4. 1692. (3 ex.) 

158. ;^ Witten u. år. S. 2121. Old. 2105. 

159. . » D:o u. Mm. S. 2122. 
160—61. Bremen o. Verden | riksdaler 1674. S. 2136. R. 

D:o ^ Rdr. 1696,97. 
162 — 63. » yi^ Rdr. 1667, 1670 — . — S. 2145, 2148. MYNT. 43 64—65. Bremen Sechsling 1683, S. 2173. — . — J):o 1691 S. 

2175. R. 
66. Medalj. Segern vid Lund d. 4 Dec. 1676. Hild. 52 Silfv. R. CARL XII. 

167-68. Dukat 1714. Old. 2120. S. 2183. — .— D: 1715. 

169. Stettin Riksdaler 1707. S. 2330. R. 

170—71. Riksdaler 17 IS, 1718. 

172 — 74. Fyra, Två och En Carolin 1718. 

175. Fyra mark 1699. Old. 2 141, bilden mindre. R. 

176. ^ » 1699. efter omskriften blott ros, bilden mycket 

större. Ej h. S. & Old. R. 
177—78. » » 1700. Old. 2143. — .— D:o 1701. Old. 2145. 
179. » » 1710. Old. 2153 bilden med eget hår. 

180—82. Två mark 1704, 1717. —.— En mark 1715. 
183. Riga -2V Rdr. 1701. S. 2350. Old. 2318. 
184—85. Pommern I Rdr. 1706. Old. 2330. —.— i);oi7ö9. Old. 2336. 
186—87. Stralsund SextonschilHng 1715 och Witten 1706. Old. 

2346. R. 
188. Medalj. Freden i Traventhal. Hild. 513. n:o 63. Silfv. R. ULRIKA ELEONORA. 

[90 — 91. Riksdaler 17 19. - . — : Fyra mark 1720. R. 
[92—93. Två mark 1719 — .— En mark 1720. FREDRIK I. 

194—95- Half dukat 1731. (Hessen). —.— Ej erdedels dukat 1730. 

S. 2412. 
196. Riksdaler 1727. 1731. m. Konungens och Drottningens 

bilder. 
197—98- » 1727. Old. 2424. — .— . D:o 1727 men Adv. som 
199—200. >. 1731. Old. 2429. — .— 1748 Old. 2429. 2427. 
201. » 1750. s. k. serafimerriksdaler. I 44 MYNT. ADOLF FREDRIK. 

202—5. Riksdaler 1751, 1764, 1767, 1770. 

206. Fyra mark 1752. Lik Old. 2924 m. randen på snedden refflar 

annan bild samt mycket större. Ej hos Old & S. R. 
207 — 8. Fyra mark 1752, 1753. Old. 2924 randen på tvären — .- 

D:o 1758. 
209. Pommern 8 gute groschen. Konungens bild med missbilda 

näsa. R. 
210— II. Stralsund Sechsling 1763. —.— Witten 1763. 

GUSTAF III. 
212. Dukat 1772. Ej h. S. Old. 3079. R. 

GUSTAF IV ADOLF. 
213—15. Dukat 1803, 1808. — .— Riksdaler 1805. 

CARL XIV JOHAN. 

216—18. Dukat 1832, 1843. — .— Jubelriksdaler 1821. 
219—21. Riksdaler 1819, 1834, 1841. 

OSCAR I. 
222 — 23. Riksdaler 1851j 1856. m. stämpelglans. 

CARL XV. 

224—25. Dukat 1863. — . Riksdaler 1871. m. stämpelglans Koppar. 

226—29. Säter öre 1627 (2 st.), 1628, (3 st.) ; 1629, (4 st.), 1630 (2 st. 

230. * I öre 1630 (2 st.) 

231. Nyköping öre 1627 årt. med XX7. R. 

232. * » 1627. Gripens vingar nedåt vända. R. 
233 — 34. » » 1627 (2 st.), 1628 (2 st.). 

235 — 36. » \ öre 1628, och Fyrk 1629 2 var. ex. 

237—38. Arboga öre 1627, 1628. MYNT. 45 239—40. » -1^ Öre 1627. — . — Fyrk 1627. (2 st.) 

241 — 44. Öre 1639, 1640 (2 var.), 1648. 
245. 1 öre 1634. HH. 36. 

246—48. ^ öre 1634 (4 var. ex.), 1635 (6 st.), 1636 {O st.) 
. 1637, 38, 41, 42, — .— D:o 1644, 1645. 

249. \ öre 1656, 57, 59, 1660 m. fl. — . — Diverse. 
249 b. Carl XII, Nödmynt^ komplett sats. 

Lifland. 

250. Dorpat. Johannes II, Biskop 1357 — 7^. Skilling. R. 

251. » Dieterich IV. * 1486—96. Skilling. R. 

252. » Herman III. » 1552 — 58. Ferding. 

253. Reval. Lifländska orden. Bractcat, Kors i sköld. R. 

254. Reval Bernhard v. Borch 147 1 — 83. SkiUing. Kors i sköld 
\ kors med tre kulor i hvar vinkel. 
Reval Bernhard v. Borch variant. 

» Lifländska orden skiUing? D:o. PR. 
» » skilling, Kors i sköld) (stort kors. R. 

Riga » Walter von Plettenberg skilling 1535. 

Reval » Herman v. Briiggenau skilling 1540. 

» » Henrik von Galen Ferding 1555. 

Riga » Wilhelm af Brandenburg erkebiskop och Henrik 

v. Galen stormästare Ferding 1555. R. 
Reval » Gotthard Kettler Ferding 1560 (perfor.) 
Riga Thomas Schöning Halfskilling 1535 MO ECLESIE 
RIGENSI. R. 
» Fjerdedels Thaler 1565. Stadsporten med nycklarna 
och lejonhufvudet) (Nycklarna med kors öfverst. PR. 
» Ferding 1565, samma typ, PR. 

I Schilling 1572 Mone nova argente) (DVCATVS 
LIVONIE. 
» Schilling 1578. Utmärkt ex. 

» Half schilling 1603. Örn med bröstsköld) (Nycklarna 
under krona. I vinklarna på midten 03. 
Lifland & Estland Ehsabeth Rubel 1757. R. 

24... 1757. 
» » » 4 & 2 . . . 1757. 

Curland. Ernst Johan v. Biron 2 små mynt 1764, 63. 
73. * Peter Thaler eller Rubel rT8o. R. 46 TILLÄGG. 274. Preussen Elisabeth. 18 groschen 1759. R. 

275. » » i Thaler courant 1761. R. 

276. » » "c^ * 1 76 1. 

277. *» . » 6 groschen 1761. 

278. » » SoHdus 1760. R. 279. Gustaf II Adolf försvarar protestanternas religionsfrihet. Hil 

15. förg. silfv. 

280. > Konungens död d. 6 November 1632. Hil 

212. Silfv. R. Tillägg. 

SANDBERG, J. G. 

739. Gustaf II Adolf som barn och hans lärare Johan Skytt 
Sign. o. dat. 1849. 

740. Gustaf II Adolfs frieri. Motstycke till föregående. Sigrj 
o. dat. 1849. 

Båda ur enkedrottning Josefinas samling, katal. n:o 4, 5. 
HOLLÄNDSK MÄSTARE (sign. Otydlig). 

741. 42. Hamnstycken, i van Goyen's maner. Trä. Båda sign 

743. Toilettfat, med grepar af drifvct och ciseleradt, delvis för 
gyldt silfver. 1600-talet. 

744. Dryckeskanna, mycket liten, med lock, silfver. 

745. Bägare, med graverade ornament. 

746. Bröstnål af guld, med kamé. 

747. Stor vas, med grepar och pålagda blomguirlander i relief, a 
sällsynt form. Sannolikt Rörstrands äldre tillverkning. 

748. Skriftyg, mäladt i blått, rococo. Marieberg. 

749. Pokaler af glas, ett par, den ena med lock. 

750. Flaskor och bägare, af d:o. 

751. Porfyrvaser, ett par. 

752. 53. Messingsfat, tvä mycket stora, med drifna figurer och 

ornament. 

754. Fiskare, grupp af bränd lera, sign. af nyare fransk mästare 

755. Sjökapten, statyett i biscuit. Köpenhamn. 
ANDERSON, Oscar. 

756. Tilly och Långe Fritz; bataljstycke. 
tiltAgg. 47 RNBERG, August. 

757. Spåqvinna. 

WINGE, fru HANNA, f. Tengelin. 

758. Gumma som stickar strumpor. 

N:is 756 — 758 års vinster i konstföreningen. Följande nummer komma att på h. k. höghet, prinsessan 
Eugenies anmodan, försäljas för 

Djurskyddsföreningen. 

1. Bibeln. Göteborg 1760. 4:0. Press, skinnb. Med egenhän- 
dig inskrift af h. k. höghet, prinsessan Eugenie. 

2. Nordberg, Konung Carl XII:s historia. 2 delar. Sthm 1740. 
fol. skb. 

3. Tegnér, Es., Efterlemnade skrifter. 2 delar. haft. 

4. Lampa af terracotta, antik, hemförd af h. m. änkedrottning 
Josefina från hennes sista italienska resa. 

5. Liten orgel, förfärdigad af Baudet, Paris. 

6. Skrifétui, med tre föremål af stål. 

7. Nordenskiölds byst, gjuten i brons, efter Walter Runeberg. 

8. Salvator Rosa's figuralbum, etsadt af honom sjelf, i omslag. 
Sällsynt. 

9. Fruntimmersur af guld med emalj, i etui. 
• 10. Förgyld stol med broderadt siden. 

II. Cigarrbord med tillbehör. 

jl2. Väggarmar af nysilfver. 

113. Serviettring m. m. 

LI4. Diverse planscher. 

'' Ett mindre antal lotter till samma förenings konstlotteri a i 
kr. säljas, och vinsterna finnas utstälda hos H. Bukowski. Drag- 
ningen sker i början af maj. RÄTTELSE. S. 10. N:o 102. Grefvinnan Spens, f. 1686; gift i:a g. med ryttmästaren, fri 
Joh. M. Posse (f 1703); 2:a g. 1742 med vice amiralen och riksrådet, grel 
Anton Johan Wrangel af Sausis (f 1763) ; f 1761. Tillägg till förteckningen n:o II. Taflor ur hans excellens f. d. statsministern 
R. KIERULFS samling. 

PETERSEN, EiLiF. 

759. Corfitz Ulfeldts död. H. 0.54. B, 0.84. Sign. o. dat. 1874. 
ANKER, Herman. 
' 760. Motiv från Modums badort i Norge. H. 0.50. B. 0.40. Sign. 

761. Motiv från samma ställe. Motstycke till föreg. Sign. 
KIÖRBOE, Carl Fredrik. 

762. Jagtstycke med hundar. H, 0.72. B. =1.00. Sign. 
BERG, Albert. 

763. Vy af Lago Maggiore. H. 0.27. B. 0.40. Sign. o. dat. 1864. 

Ur enkedrottning Josefinas samling, kat. n. i8. 

SCHWERIN, Amelie von. 

764. Motiv från Chiemsee med Frauenwörth. Baiern. H. 0.58. B. 
0.80. Sign. o. dat. 1870. 

,,'DIRIKS, E. 
' 765. Från Akershus fästning vid Kristiania. H. 0.60. B. 0.80. 

Sign. o. dat. 1880. 
SfHALLBERG, Carl. 

']66. Motiv från Mälaren. H. 0.64. B. 0.87. Sign. o. dat. 1870. 
']6'j. Landskap. H. 0.67. B. i.oo. Sign. o. dat. 1859. 
SINDING, Otto. 

768. Kinnkloven. H. 0.52. B. 0.72. Sign. o. dat. 1878. 
SANDBERG, Hjalmar. 

769. Från Vichy. H. 0.37. B. 0.55. Sign. 
;3ILLING, Theodor. 

770. Vy nära Altdorf i Schweiz. H, 0.44. B. 0.55. Sign. 
KSTRÖM, P. 

771. Motiv från Dovrefjeid. H. 0.42. B. 0.72. Sign. l^-c 50 GLAS. 

CALMEIJER, A. i 

772. Bergen. H. 0.57. B. 0.78. Sign. med monogram o. dat. 1835 

Ur enkedrottning Josefinas samling, kat. n. 50. 

WESTIN, Fredrik. 

773. Vintern, allegori. H. 1.64. B. 1.20. 
PLAGEMANN, Carl Gustaf. 

774. Diana. H. 0.73. B. 0.61. Sign. 
HANSTEEN, Asta. 

775. Lekande barn. H. 0.24. B. 0.34. Sign. o. dat. Paris 1856 
GÖRBITZ, Johan. 

']^6. Motiv från Italien, aqvarell. H. 0.21. B. 0.29. Sign Glas. 

J']'] . Pokal af slipadt och graveradt glas, hvarå Ulrika Eleonor^ 
d. y:s kröning samt inskrift: DEO FAVENTE-VIRTVT] 
COMITANTE.-DEFENDENDO-VIGILANDO CORONi 
ADSERTA VPSALI^ DIE i8 MERTZ 1719. Foten bil 
dad af fyra fauner som uppbära skålen. Svenskt arbet( 
från år 17 19, i originaletui af skinn med förgylda ornament 
invändigt klädt med rödt kläde. Ytterst sällsynt. 

778. Pokal som föreg., i etui som föreg. 

779. Pokal med lock; rund, slipad skaftkula, pä foten två lagei 
qvistar samt kring skälen en medaljong, hvari en hand soi 
kröner ett på en stolpe hvilande hjerta; deröfver läses: dh 
trohet hlifwev krönt] på frånsidan en sol. Svenskt arbet( 
från 1700-talets förra del. 

780. Pokal utan lock med slipade facetter; ä skålen polske konunl 
gen August III:s bröstbild i hög relief mellan troféer; å från] 
sidan läses: Vive le Roy Auguste III. 

781. Apostlaglas med de tolf apostlarnes bröstbilder i medaljonger| 
(Spräckt) . 

782. Glas, stort, slipadt, med jagtscener, mellan kolonner. 1600J 
talet. 

783. Glas som föreg., mindre, med en jagtscen. 

784. Glas med ett rutmönster i relief. GLAS. 51 

785. Mug-g med lock och grepe-, på framsidan ett krönt namn- 
chiffer M. C. B. mellan blomsterqvistar. 

'jZ6. Dricksglas med drottning Louise's krönta namnchiffer i 
slipadt arbete. 

jZ]. Brunnsglas med en utsigt af Trave miinde samt inskrift: 
Seebad bei Travemiinde. ]ZZ. Kanna af tenn, hög, med grepe, pip och lock, hvarå ett 
liggande får; i bottnen flere stämplar, af hvilka en med: 
Norrköping. Svenskt arbete, 1700-taiet. 

789. Bordstudsare af starkt förgyld brons, med Carl XIV Johans 
ryttarstaty. 

790. Stakar, ett par, af förgyld brons, prydda med troféer, vapen- 
sköldar m. m. 

791. Servis, engelsk, af s. k. flintporslin, dekorerad i blått. Undertecknad får härmed äran tillkännaglfva, i synnerhet 
för i landsorten boende personer, att jag, utan att derom sär 
skildt annonsera eller taga reklamer till hjelp, fortfarande och 
ständigt i min lokal utställer och försäljer taflor af nu lefvande 
svenska samt äldre inhemska och ^äiändska mästare, äfvensom 
andra konstverk och antiqviteter af alla slag till moderata pris. 

Lokalen är för säljare den lämpligaste, såsom stor, särdeles 
ljus och ytterst fördelaktigt belägen samt öppen för spekulanter 
hela dagen ntan af gift. Saker som jag icke köper mottagas i 
kommission och försäljas under hand eller på mina auktioner, 
dervid säljaren kan betinga sig de högsta möjliga pris. 

Min affär, i sitt slag den förnämsta i hela Norden, eger dm 
stora fördelen framför andra endast på konsthandel anlagda, att 
den är förenad med försäljning af antiqviteter och äldre konst- 
slöjdalster, hvilka utgöra den förnämsta dragningskraften för 
utländske resande. För artister erbjuder den särskilda förmåner 
ej blott härigenom, utan framför allt derför, att jag ej försäljer 
andra moderna taflor än inhemska, samt att lokalen är af giftsfritt 
tillgänglig. 

På begäran af flere artister och konstälskare lemnas här 
en kort uppgift å i år hos mig försålda taflor. 

År 1884: 

Januari månad 14. 

Februari „ 15. 

Mars „ 10. ^ Som min tid är för dyrbar och för mycket upptagen {'ox 
att nästan halfva dagarne igenom uppoffras på värderingar och 
upplysningar af alla slag, får jag härmed tillkännaglfva, 

att jag i min lokal verkställer dylika värderingar endast 
mot en afgift af 5 ^ ^ af värderingssnmman] af denna afgilt 
tillfaller halfva beloppet Högskolefonden. För mina ärade kunder 
och för välgörande ändamål står jag alltid med nöje till tjen^t 
utan afgift. Inga saker värderas obesedda, och inga bref i detta 
syfte besvaras, då ej postporto bifogas. 

Stockholm i April 1884. 

H. BUKOWSKI. ,.^-,>,/i'^'^^'^<'^^^^-^" -^■^^^'V^r>^A.^^ w:S^'''^''^^^^^m^ ^^^^^^%^^--vv ■■■. ' w^ ^"^^^^/ly^. m^^^ 


Wf^*^^ 


l'fcJ^^^^# 


H^^^^lAfv 


kÄ' 


t^lpl^f^ 


^K^'ffli 


:^^^^^ ^^^^^f^^f^,f^, '^^f.MK^^^, ^^^^^%?.i ■^^^^f^.^, »<■C^^^'i^•i^r^• .^^^;^,».KK^K^^,^»^».^vv^»^^t^^^^^^^^^^^^^^^ '^v>■;^^i^^W^^"t>>^ w^i». ■'^^K^^^ ^^^^^^^^^ 


»^^»mt^l^iJ^S^^ fCvV^ ^^ »>Vy5^»!.Ki:kVkV^*^-' 

*^^^'^•^,^^^.:'^^^^^^^ 

ÄP^äfé3^J^#^^^ 

XMM: '" '^'^i^.^/N^V/ --^fllf?^^! '^^AAr^^•|!^ m^^fyh .%AJ^^^«r 


^^» ^^/i/l^' 


,^^ ^^;^Ä'^S!^ uM/N^«nÄ/^^/>A/ 


«IAi**'*rt, 


.,p^<^?i^m'>^'!:'^^'-i^.^^.^' f^nm 


...,2M^^^^^^^^^^ 


:<i^?^ÄÄ^